Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

Op 24 november 2005 creëerde ik een praatgroep (op MSN) welke zou uitgroeien tot de website “Christadelphian world” op Multiply. Na enkele jaren veranderde Multiply haar doelstellingen en gaf het haar groepen op, zodat ik naar een andere oplossing moest zoeken. Voor alle veiligheid, om al de gemaakte artikelen niet te verliezen, plaatste ik het gehele archief naar Blogspot van Blogger. Maar daar begon het een eigen leven te leven en veranderde na enkele jaren tot “Our World“.

Het Blogspt blog “Our Word” met meer dan 4000 artikelen leek op de duur te zwaar voor het systeem, dat uiteindelijk zo traag werd dat het niet handelbaar meer was. Dat gaf de reden er toe om het over te plaatsen naar een WordPress systeem, dat mij met mijn andere websites, in haar oude vorm (met de klassieke editor) zeer veel voldoening geeft. Zo kan u sinds 30 september al de vroegere Blogspot artikelen van “Our World” hier vinden, maar zal u ook nog verder nieuwe artikelen kunnen aantreffen.

De hele bedoeling van het vele werk dat ik verricht met het teksten plaatsen op mijn websites, is anderen mee te doen nadenken over wat er in de wereld gebeurt en wat de toekomst ons nog te bieden heeft.  Hierbij wil ik op bepaalde websites de lezers er op wijzen welke rol God en Zijn gezonden profeten hierbij een rol spelen.

De door God gezonden Nazareense profeet, Jeshua (beter gekend onder de naam Jezus), die God verklaarde Zijn geliefde zoon te zijn, is de man van vlees en bloed die ik, in het bijzonder, in het licht wil plaatsen. Deze Joodse leermeester gaf het bevel aan zijn discipelen en aan allen die hem wilden volgen, om uit te gaan in de wereld, om het Evangelie van het Koninkrijk Gods te verkondigen. Zo zou dan ieder die zich christen noemt, moeten uitgaan in de wereld en durven praten over die verlosser voor de mensheid.

Zij die zich “christen” noemen moeten weten wat dit hoort in te houden of wat het moet betekenen om een volgeling van Christus te zijn. Christen zijn houdt namelijk in dat men ook die leringen en bevelen van die persoon moet opvolgen.

Zelfs de leider van de (Rooms) Katholieke Kerk, Paus Benedictus XVI wist zijn geloofsgenoten te vertellen dat het getuigenis dat echt kan aantrekken, datgene is dat verbonden is met houdingen die ongewoon zijn.

De paus noemde ze:

vrijgevigheid, onthechting, opoffering, zelfvergetelheid om voor anderen te zorgen.

en zei verder:

Dit is het getuigenis, het “martelaarschap” van het religieuze leven. Het “luidt een alarm” voor de mensen.

Met het brengen van nieuwsoverzichten wil ik er graag op wijzen hoe de mens zelf verantwoordelijk is voor vele toestanden die wij moeten mee maken en ondergaan. Ook willen heel veel mensen anderen doen geloven dat religie de oorzaak is van zo veel leed in de wereld. Door een juiste plaatsing van de feiten wil ik aantonen dat dit niet zo is.

Wanneer mensen gelovig zijn, moeten zij voor zichzelf een leven creëren dat gevuld is met gedachten die niet altijd van deze wereld zijn. Als we naar deze wereld kijken, kunnen we er niet aan ontkomen erin te leven, maar we moeten oppassen dat we niet ‘van deze wereld’ worden.

“Het religieuze leven moet de groei van de Kerk bevorderen door aantrekkingskracht.”

vervolgde de paus.

Met de artikelen op dit en mijn andere platformen wens ik sommige slapenden wakker te schudden. Een groot deel van de mensheid lijkt zo door de materie in beslag genomen te zijn, dat zij niet zien hoe die materie hen opeet. Zij worden verteerd door hun hebberigheid en egoïsme. In deze wereld is er niet veel plaats meer voor de Originele Soevereine Maker. De meerderheid van de mensen ziet Zijn Hand en werken er niet meer in. Met het verbindingselement “De Kerk” hebben velen voeling verloren. Daarom moeten zij die zich christen noemen, opkomen voor datgene waarin zij geloven.

Mijn opzet is niet bepaald alles “aantrekkelijk” te maken. Wij moeten de feiten onder ogen durven zien. Maar wij moeten er ook durven over praten en eerlijk onze mening durven uiten.

Naast het weergeven van feiten, wil ik op deze site ook verder gaan met het plaatsen van bezinningsteksten en getuigen van een andere manier van doen,  handelen en van leven! Het is mogelijk om anders te leven in deze wereld.

Paus Franciscus I is op een circulaire manier teruggekomen op concepten die hij al eerder had aangestipt, en heeft ze verder uitgediept. In feite vervolgde hij:

“Jullie moeten echte getuigen zijn van een manier van anders doen en anders handelen. Maar in het leven is het moeilijk om alles duidelijk, precies, netjes geschetst te krijgen. Het leven is ingewikkeld; het bestaat uit genade en zonde. Wie niet zondigt, is geen mens. We maken allemaal fouten en we moeten onze zwakheid erkennen. Een religieus die zichzelf als zwak en zondaar erkent, ontkent het getuigenis dat hij geroepen is te geven niet, maar versterkt het, en dat is goed voor iedereen. Wat ik dus van jullie verwacht is dat jullie getuigenis afleggen.

De paus wil dit bijzondere getuigenis van religieuzen en waarschuwt hen ervoor zich niet te beperken tot dogmatische leerstellingen, waardoor zij het gevaar lopen in fundamentalisme te vervallen. en dat fundamentalisme zien wij niet enkel optreden in de islam, maar ook bijchristelijke groepen merken wij fundamentalistische groepen. Ook al komen zij voornamelijk in de Verenigde Staten van Amerika voor en zijn deze actief in Afrika en Israël, moeten wij toch ook ernstig rekening houden met zulke groepen die eerder een gevaar voor het geloof betekenen.

Algemeen komt het er op aan, om een goed beeld te krijgen van de wereld en naar wij naar toe gaan of zouden moeten naar toe gaan, dat wij het verleden zowel als heden ernstig onder de loep nemen en er over willen nadenken en over praten. Met dingen te verzwijgen gaan wij niet ver komen.

Vindt dus hier naast mijn eigen Space, een vernieuwd klankbord, waar ik een eenvoudige en goedgemeende kijk op de wereld wil afleveren.

Wees van harte welkom om hier op zoek te gaan naar onderwerpen en verdere schrijfsels en bedenkingen.

 

+

Voorgaand

 1. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 2. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 3. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 4. Keerpunt in de Kerk
 5. Mens en leed
 6. Zorgvuldigheid of oplettendheid
 7. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 8. Op de tenen trappen
 9. 200ste artikel op Ecclesia website
 10. Welk burgerschap wil jij hebben
 11. Ernstig strijdend voor het geloof
 12. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 13. Over gaan tot een juiste focus
 14. Amerikaanse profeten in het ongelijk gesteld
 15. Katholieke kerk moet niet ‘papocentrisch’ zijn
 16. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 17. Christa-Delphos
 18. Church has to grow through witness, not by proselytism

++

Lees verder ook:

 1. Mens, mensheid en mensdom
 2. Geloof
 3. Geloof en Geloven
 4. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 5. Gezondene van God (Broeders in Christus artikel)
 6. Gezondene van God (Christadelphians artikel)
 7. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 8. Niet op vernuftige verzinsels gebaseerd
 9. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen
 10. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #1 Welvaart
 13. Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld
 14. Gods vergeten Woord 21 #7 Op weg naar een betere wereld
 15. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg
 16. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken
 17. Als jouw mening die van de meerderheid is
 18. Eén tong om langzaam en doordacht te spreken
 19. Opdracht tot Getuigenis
 20. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
 21. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 22. Houd goede moed
 23. Getuigenis afleggen
 24. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

+++

Gerelateerd

 1. Stel jij de Vragen die jou gelukkig maken…?
 2. Wat naast?
 3. Omdat het moet
 4. Op het levenspad
 5. Gedachten
 6. Balans
 7. Doe iets!
 8. Waarom we meer Montaigne nodig hebben
 9. Geloven: een goddelijke uitdaging
 10. Verwondering…
 11. Weemoed
 12. Zin voor realiteit
 13. Filosofie als praktijk
 14. De toekomst is nat en dat kunnen we nu al zien
 15. Rust voor de natuur
 16. Verschwörungs-Dilemma
 17. Denken ist Lenken
 18. Denken und Freiheit
 19. Ideen und Denken

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

8 thoughts on ““Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: