Design a site like this with WordPress.com
Get started

Journo tips: Newsgathering

Originally posted on Return of the hack:
Before I came to City, I always wondered how people found news. I’d always done Comment at University, and the thought of having to find original news, that hadn’t already been reported in national newspapers, terrified me a little. Over the year, I’ve gradually built up my newsgathering…

Verontrustend lage kijkcijfers na één jaar op het net

2020-2021 was een jaar van veel verandering op het internet. Veel Google tool gebruikers vonden zich met Blogger, Blogspot en Google Sites, indien zij dat verder wilden gebruiken, verplicht heel wat aanpassingen te doen. Doordat de Google Sites oude vorm niet automatisch konden overgedragen worden naar de nieuwe vorm van Google Sites, moest ik handmatigContinue reading “Verontrustend lage kijkcijfers na één jaar op het net”

Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress

Een stand van zaken betreft deze website, halfweg 2022

Presenting views from different sources

To give an overview of what appears in the international press and what may be important points that deserve our attention, a lot of work needs to be done, and the question can be asked whether enough readers are interested in it.

The intention of this site was to provide a free overview of interesting events and to present a variety of different news articles. But due to the very low interest in these overview articles of newspaper reports, I doubt whether it is still useful to spend so much time on it.

Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein

Opzet van deze site was gratis een overzicht van boeiende gebeurtenissen aan te kaarten en een variatie van uiteenlopende nieuwsartikelen voor te leggen. Maar wegens de zeer lage interesse voor die overzichtsartikelen van krantenberichten twijfel ik er aan of het nog wel nuttig is er zo veel tijd aan te besteden.

Weekly World Watch (WWW) looking at a few key developments that have happened during the past week

Christians have the task not only to bring others the Good News of the coming Kingdom of God, but also to warn people how that Kingdom will come about and what will happen prior to Jesus’ return and what we must prepare for. Therefore, we should always have an eye on what happens in our world. With this website ‘View on the World’, we try to give some idea of what should receive our attention and wherefore we should prepare.

Entering 2022 still Aiming for a society without exploitation or oppression

At the beginning of 2022, I look at social justice and the way I try to reach people to aim for a better society.

Mijn geloof en hoop

Ik zou het fijn vinden indien wij naar een wereld zouden toe groeien waar meer mensen makkelijk met elkaar in vrede zouden samen leven in respect met hun omgeving, mens, plant en dier. Het is niet makkelijk voor de mens om een ander op gelijke voet met zichzelf te willen stellen en respectvol te benaderenContinue reading “Mijn geloof en hoop”

My faith and hope

I would love if we all could come to see it possible that in this world where there is so much sorrow and pain that we could find people willing to help each other and loving all those around them. It would be nice if we could find growing communities where more people would liveContinue reading “My faith and hope”