Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen

In 2019 werd het even heel stil op de straten. Een Chinese Keizer leek rond te dwalen in de wereld. Eerst lachte iedereen met dat spook dat hen toch niet zou kunnen deren. Maar toen kwamen de cijfers van de ziekenhuizen anders aan geven en kwam men al snel te spreken over een ernstige pandemie.

Sinds enkele weken vinden wij terug heel wat mensen op straten en pleinen. Met of zonder mondmasker passeren ze elkaar zonder elkaar op te merken. Men kan niet ander denken dan dat de meeste mensen dood zijn, zonder het te weten, of ze leven wel en bedotten de boel. Hoe men het draait of keert, zullen wij moeten beseffen dat de wereld er altijd een is van geweest waar waarheid en onwaarheid door elkaar liepen als twee stromen water die elkaar kruisen. Zo moeilijk kan het soms zijn om die waarheid van onwaarheid of leugen te onderscheiden.

De wereld biedt heel wat aanlokkelijke plekjes, maar tegelijkertijd spant ze veel valstrikken, waar heel wat mensen in terecht komen. Tot scha en schande moeten de mensen dat de wereld een heel bedrieglijke plek kan zijn. Mensen brengen daar allerlei verhalen en proberen zich op allerlei manieren staande te houden terwijl ze langs alle kanten wind moeten opvangen. De hoge bomen mogen dan wel de meeste wind te verduren krijgen, toch zijn er heel wat die ijveren om in die hoogste echelons te geraken. Op de hoogste toppen willen zij zich trots vertonen. De laatste jaren kregen zij via sociale media er alles toe om zich anders voor te doen dan ze werkelijk zijn. Hoe meer ze zich zelf verkopen als een verijdeld iets hoe meer zogenaamde vrienden zij kunnen maken. Miljoenen mensen zijn zo in een virtuele wereld komen te leven.

Als we rondom ons kijken kunnen wij naast die ‘fake’ wereld de echte wereld aantreffen waar er zo veel zoveel misstanden bestaan dat het amper bij te houden valt en de wereld lijkt vierkant te draaien. We kunnen er niet onderuit, wat vele eeuwen geleden neergeschreven werd in de boekrollen, die deel uit zouden maken van het Boek der boeken, is nu waarheid geworden. Heden regeert de genoemde god Mammon, de god van het geld. De meerderheid van de mensen laat zich maar al te graag aantrekken door haar zucht naar macht en rijkdom. Die is heden alom tegenwoordig en bepaalt menselijke verhoudingen en onze verhoudingen tot de niet-menselijke wereld, zoals de dieren, de zeeën en de bossen.

Sommige mensen vinden wel dat zij zich over het één of ander druk moeten maken. Maar of dat zij daarom geëngageerd zouden zijn is een andere zaak. Velen zijn ziende blind voor de heersende ongelijkheid, zij het op sociaal vlak, maar ook op cultureel en etnisch vlak. Zelfs hier in de Benelux, Frankrijk en Duitsland heerst er verdoken racisme. Er is zelfs een groeiende weerstand tegen religie en gelijkheid van volkeren. Het terug opkomend racisme, antisemitisme en anti-islamisme worden door bepaalde zich populair makende politici gevoed. Toch vliegen allerlei meningen ons langs alle kanten om de oren.

Door de bomen kunnen velen het bos niet meer zien. En daar willen wij optreden om met onze pillampen een lichtbundel door de duisternis te doen laten wenken. wij willen verkrijgen dat meerdere mensen de symbolische schakelaar aan zetten en het figuurlijke licht in de duisternis komen te zien.
Wij willen de wereld aantonen dat er een mogelijkheid is tot een veel betere wereld en dat hiertoe al meer dan 2000 jaar geleden een grote leermeester is komen te verkondigen wat wij horen te doen om de in de eeuwen daarvoor al bekende wetenschap voor de mogelijkheid tot een sublieme wereld te komen. Die Nazareense leermeester is diegene die wij op dit platform kenbaar willen maken. Graag tonen wij waarom die Joodse leermeester zo belangrijk is voor de wereld. Hij was niet enkel een mensenzoon die zeer goed kon vertellen en veel in gelijkenissen sprak om mensen te vertellen wat een prachtige toekomst zij zouden mogen komen te verwachten.

Met naar het verleden en heden te kijken willen wij de mensen laten zien hoe alles rond een spil draait en hoe wij dat in het licht van de Bijbel kunnen plaatsen. Want hoe men het draait of keert, zijn er in dat Boek der boeken vele antwoorden te vinden waarom het heden zo verloopt en waar het met onze wereld naartoe zal gaan.

Vanaf oktober 2021 willen wij weer de draad oppikken waar we in de loop der jaren die hadden laten vallen of hadden losgelaten, namelijk van in de tijd toen wij er aan dachten, telkens een kort nieuws overzicht te geven, van wat er in de week was gebeurd en hoe wij dat in het geheel van de profetie van God kunnen plaatsen.

Ook zien wij er niet tegen op om uw mening te horen en kijken wij uit naar uw reactie op berichten die hier geplaatst worden. Alsook horen wij graag wat uw wensen zijn betreft het verder verloop van dit platform.

In ieder geval hopen wij dat wij met onze inspanningen enkele aandachtpunten voor een groeiend lezerspubliek zullen mogen aanbieden. Alsook hopen wij dat de hier aangebrachte artikelen een aanloop mogen zijn tot verdere gesprekken in uw omgeving.

Wij wensen u een aangename tocht in onze wereld van overwegingen.

+

Voorgaande

China staat open voor internationaal onderzoek naar oorsprong coronavirus

Corona en carnaval makkelijk gebakken broodjes voor verhogend racisme

Corona tijd, slechte, goede en betere tijden

Religiestress en corona maatregelen

Crimineel ontoelaatbaar geweld door Nederlandse jongeren

Zij die de coronamaatregelen van de overheid een inbreuk op hun persoonlijke vrijheden vinden

Zijn we door een rottig virus onverhoeds in het paradijs beland?

Corona – steden – groen & omgang met onszelf en de natuur

Sterker uit de coronacrisis komen

België staat voor een nieuwe epidemie

Kaap van 100 000 Covid-doden in Verenigd Koninkrijk overschreden

Kaap van 800 000 besmettingen in België overschreden

Meer dan 4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Corona en carnaval makkelijk gebakken broodjes voor verhogend racisme

Racisme geen eenrichtingsverkeer

Kerken moeten zich uitspreken tegen racisme

Leugen, handvat dat alle instrumenten past

Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering

Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.

Waarheid, wat is het eigenlijk

Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook

De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen

Ongewapende waarheid en de onvoorwaardelijke liefde

Maak een totaal engagement voor wat je doet

Drie stadia van Waarheid

Rabbijn Van de Kamp: Kloof tussen joden en christenen blijft

Een tijd van plicht, verantwoordelijkheid en verantwoording

Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen

Op de tenen trappen

Wees voorzichtig, de omgeving die je kiest zal je vormgeven

Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking

De schakelaar moet aangeshakeld staan

Zet het gehele pantser op van God

Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst

Oplichten in de duisternis

Coronacrisis en Hand van God

Gebed tot Hem die ogen opent om inzicht te krijgen

++

Aanvullend

 1. Boek der boeken de Bijbel
 2. Virussen van onze maatschappij
 3. Uit de oude doos: Volle tanks en lege magen
 4. Lappendeken als uithangbord
 5. Apartheid of rassenverschil systeem #1 Verzwijging en Afzondering
 6. Apartheid of rassenverschil systeem #6 Anno 2012
 7. Gemelde antisemitische voorvallen neemt toe
 8. Witte, grijze en zwarte tinten voor de Lage Landen en Europa
 9. Geïnstitutionaliseerde discriminatie
 10. Het feest van de huidige geldgod
 11. Blindmakende welvaart
 12. Interview ‘De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven’
 13. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 14. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 15. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 16. 2007 – Een steeds kleiner wordende wereld en opkomend godsdienstig fundamentalisme
 17. Wat betreft Waar ELKE mens recht op heeft
 18. Kunnen focussen in een hectische tijd
 19. Verwijzend naar het licht
 20. Opgeroepen door Jezus
 21. Wanneer zal de bruiloft van het Lam gebeuren
 22. Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede
 23. Kleurblindheid en verkeerscode
 24. Werk aan de winkel
 25. . . . ongewapende waarheid en onvoorwaardelijke liefde zullen het laatste woord hebben.
 26. Gezocht: nieuwe woorden voor een boze wereld
 27. Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking
 28. Prediken tot een ongelovige wereld
 29. Als iedereen vrij of gelijk is

+++

Lees verder ook

 1. De inspirerende post: De Kunst van het Achterover Hangen {Dutch}.
 2. Coronavirus – de vermoedelijke staatsgreep tegen Brazilianen en ook in de wereld!
 3. Lusten, lasten en liefdeVRIJ, vrijheid en de coronamaatregelenVrijheid en vrijheidVideo: Het universum heeft humor
 4. Werkelijke film
 5. Taal
 6. Over het primaat van de taal (Binet, De zevende functie van taal)
 7. Over relaties: Niets bestaat onafhankelijk in deze wereld
 8. 1000 vragen aan jezelf #99
 9. Sluiers van mist
 10. Een leugentje om bestwil
 11. Geen mooipraterij, maar de waarheidImago of waarheid
 12. De waarheid!
 13. WAARHEID
 14. Video: Waarheid en de dingen die voorbij gaan…
 15. Wat is nou waarheid?Waarheid – Wat een zoektocht in dit leven, wat is nu waar en wat is onwaar?
 16. De waarheid moet “eenvoudig” zijnWaarheid en Dwaling / Gezondheid en Ziekte (1 van 2)Dat het waar is, kan iedereen inzien
 17. Kracht van waarheidGevoel en begrip voor de waarheid liggen in ieder mens beslotenJohannes 14:6
 18. Top-10 Grootste Landen
 19. het wordt tijd weer angstig te zijn : ‘de singel’ verandert van naam en wordt nu ‘de swastika’
 20. Complottheorie…
 21. Een lesje staatsrecht
 22. De wereld anders ervaren
 23. marjan doom en de humbug van het gum, het museum met een denkfout (2)
 24. Blog 21 Gedachtenkracht
 25. Waarom ik niet alles wat ik lees bespreek op mijn blog
 26. Blogonderwerpen
 27. Groene Dromer in beweging
 28. VerwachtingenMiscommunicatie
 29. Stoppen met bloggen?God maakt het leven niet ingewikkeld

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

3 thoughts on “Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: