Design a site like this with WordPress.com
Get started

De toekomst van de journalistiek

Originally posted on Hanna :
Over de invloed van sociale media is al veel gezegd en geschreven. Al lijkt er daar wel een algemene tendens te zijn die eerder negatief is tegenover sociale media. Verschillende onderzoeken en krantenartikelen waarschuwen voor de negatieve gevolgen. Het valt ook op dat er voornamelijk op jongeren gefocust wordt. Neem maar…

Aan Ab Gietelink: Er is geen censuur op sociale media en internet, maar terughoudendheid om journalistieke taak ernstig te nemen

Originally posted on George Knight:
https://www.youtube.com/watch?v=AxLri0K_Ld0 We beseffen onvoldoende dat de techgiganten particuliere bedrijven zijn met richtlijnen die ze zelf kunnen vaststellen en handhaven. De samenleving is te veel gaan leunen op Facebook, Twitter en YouTube. Waarom het vooral fout gaat is dat de techgiganten vinden dat ze platforms zijn die ‘doorgeven’, terwijl overheden en…

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is nodig. En mogelijk

Originally posted on George Knight:
Mijn reactie op een opinie-artikel van Michael van der Galien op DDS: Journalistiek is altijd afhankelijk van geldschieters. Want het is mensenwerk, en dat moet betaald worden. Of door sponsors, abonnees of inkomsten uit reclame. Met die bril gezien bestaat er per definitie geen ‘onafhankelijke onderzoeksjournalistiek’. Maar die kan wel…

Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media

‘Civic journalism’ of burgerjournalistiek met schrijvers en/of bloggers die volhardend hun mening uiten en dingen aan de kaak durven stellen, kan de negatieve impact van sociale media tenietdoen: doordat ze niet meer focust op een zo groot mogelijk publiek te willen tevreden stellen, maar het publiek juist wil betrekken bij de inhoud die soms zelfs de kranten niet haalt, zonder de behoefte te hebben om de inhoud sensationeler en oppervlakkiger te maken.

Al of niet gratis nieuwsvoorziening

Journalistiek heeft een publieke rol: de mensen informeren en educatie geven, maar in welke mate moet dat dan vergoed worden of gratis aangeboden worden.

Russische soldaten hebben doelbewust burgers gefolterd, verkracht en gedood

Uit een nieuw rapport van Human Rights Watch (HRW) blijkt dat Russische soldaten doelbewust burgers, ook minderjarigen, uit schuilkelders halen om ze te doden of te verkrachten.

Online haat treft vrouwen, wat ze ook doen

Originally posted on De Zesde Clan:
Of je nu meedoet aan een reality programma of in de politiek werkzaam bent, online haat achtervolgt vrouwen. Nare berichten op twitter of lelijke commentaren onder nieuwsberichten treffen vrouwen veel harder dan mannen, met uitschieters voor vrouwen met een gekleurde huid, vrouwen die ”afwijken” van de heteroseksuele norm, en…

Neergeschreven gedachten

Door de eeuwen heen vonden verschillende mensen het interessant om hun gedachten op te schrijven, maar ook om op te schrijven wat er in de loop van de dag gebeurde. Ook vandaag nog ordenen verschillende mensen met discrete aantekeningen per datum verslagen over wat er in de loop van een dag of een andere periodeContinue reading “Neergeschreven gedachten”

Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen

In 2019 werd het even heel stil op de straten. Een Chinese Keizer leek rond te dwalen in de wereld. Eerst lachte iedereen met dat spook dat hen toch niet zou kunnen deren. Maar toen kwamen de cijfers van de ziekenhuizen anders aan geven en kwam men al snel te spreken over een ernstige pandemie.Continue reading “Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen”

2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1

 2019-2020 Onverwacht bleek in de internetwereld plotseling een rage van vernieuwingslust opgetreden te zijn. Google kwam eerst met het nieuws van veranderingen in Blogger. Enkele maanden gaven zij ook te kennen dat de Google Sites zouden wegvallen in een nieuwe versie, namelijk /sites.google.com/. De vroegere websites, gemaakt in het oude systeem zouden zogezegd converteerbaar zijn.Continue reading “2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #1”