Design a site like this with WordPress.com
Get started

De schakelaar moet aangeschakeld staan

 


“U bent het licht van de wereld,
maar de schakelaar moet worden ingeschakeld. ”
– Austin Alexander Lewis

“U bent het licht van de wereld. Een stad op een heuvel kan niet worden verborgen.
Noch doen mensen een lamp oplichten en deze plaatsen onder een kom.
In de plaats zetten ze het op haar standaard, en het geeft licht naar iedereen in het huis.
Op dezelfde manier laat je licht schijnen voor mannen,
dat zij uw goede daden mogen zien en uw Vader in de hemel mogen lofprijzen.”
Matteüs 5:14-16

De weg van de rechtschapenen is als het klare licht, dat steeds helderder straalt tot het volop dag is.
Eens was ik duisternis, nu ben ik licht door mijn gemeenschap met de Heer.
Ik vraag U God dat ik zal kunnen leven als kind van het licht.Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

2 thoughts on “De schakelaar moet aangeschakeld staan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: