Gebed op deze Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

 

 

 

Dierbare God,
vandaag gaan onze gedachten speciaal uit naar de vele meisjes en vrouwen
die in deze wereld worden geconfronteerd met ongelijkheid,
maar erger nog met geweld tegenover hen.

Geef die vrouwen de moed
om elke onrechtmatige daad tegen hen kenbaar te maken
zodat zulke ontoelaatbare gedragingen ook mogen gestraft worden.

Wij bidden bovenal voor vrede in de wereld,
met gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: