Design a site like this with WordPress.com
Get started

Grote en kleine bijeenkomsten plaats waar gebeden wordt voor vrede

Over de gehele wereld heeft men met verbijstering opgekeken naar het geweld dat Vladimir Poetin ontketend heeft.

In meerdere landen kwamen mensen bijeen om te bidden voor de Oekraïniërs.

De Sint Joriskerk in de binnenstad van Amersfoort, waar een grotere gemeenschap van onze Broeders is,  stroomde zo zondagavond vol met zo’n zeshonderd bezoekers. Voor de bijeenkomst begon, baden ze in stilte of staken een kaarsje aan.

‘Als alles duister is, / ontsteek dan een lichtend vuur / dat nooit meer dooft, / een vuur dat nooit meer dooft’,

zongen de bezoekers.

‘Vrede lijkt na de inval van Rusland in Oekraïne verder weg dan ooit, maar de roep om vrede mag niet verstommen’,

verwoorde de plaatselijke Raad van Kerken de reden om samen te komen in een gezamenlijke bijeenkomst van protestanten en katholieken.

‘Het leeft wat er in Oekraïne gebeurt’,

constateert Niek Schreuder van de Sint Joriskerk.

‘Het raakt ons. De verhalen over bruut geweld. Over moed. De filmpjes, de beelden, die we zien van onze broeders en zusters.’

Het zegt iets dat er zoveel mensen zijn, vindt hij.

‘De kracht van het gebed, het machtige wapen waar geen tank of raket tegenop kan.’

Er werden psalmen gelezen en gebeden

‘om woorden te geven aan de ontzetting over de oorlog en uit verbondenheid met de mensen in Oekraïne’,

zegt Diederiek van Loo, door de Protestantse Gemeente aangesteld als stadsdominee van Amersfoort. Zelf leest ze Psalm 34:

‘Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.’

En bidt dan voor Oekraïne,

“voor alle mensen die de nachtmerrie van oorlog werkelijkheid hebben zien worden.”

In Oekraïne zijn de mensen gezamelijk aan het bidden geslagen en ook al zullen velen niet dadelijk weten dat vele anderen met hun gedachten zijn en gezamelijk in gebed zijn getreden is het zo dat wij niet om de overwinning van de een of de ander moeten bidden, maar wel op het neerleggen van de wapens en de beëindiging van dit mensonwaardige spektakel.

Met rede kunnen wij aansluiten met het gebed van Van Loo die God verzocht:

“verdrijf de oorlog met uw volmaakte vrede.’

Wiebo Spoelstra van de Raad van Kerken bad niet alleen voor het volk van Oekraïne, maar ook voor

‘tal van Russen die niet meegaan in de manipulatie van de president’

– de naam van Vladimir Putin valt niet één keer.

‘Laat niet de sterkste het pleit winnen, maar geef de wereld uw vrede’,

bad Spoelstra waarna hij uit Psalm 35 las:

‘Heer, hoe lang nog blijft U toezien? Behoed mij voor hun moordlust, red mijn kostbaar leven van die leeuwen.’

en het lijkt wel dat hier ook de leeuwen los gelaten zijn op het Oekraïense volk. Voorheen waren zij vredelievend en welwillend om Rusland als hun broeder natie te zien. Maar hoe nu Russen met hun tanks gewoon over mensen rijden en woongebieden van gewone burgers beschieten, zijn vele Oekraïners strijdvaardig geworden en willen mannen en vrouwen met hand en tand hun natie verdedigen.

Mauricio Meneses, pastoor van de rooms-katholieke parochie in Amersfoort geeft tot dat de oorlog in Oekraïne hen beangstigt,

“maar wij zijn mensen van hoop”

verwoordt wat in hem leeft

‘Vernieuw het gelaat van de aarde. Vernieuw de mensen der mensen’,

bad even later de protestantse emeritus predikant Bert de Leede, die dan afsloot met het Onze Vader, dat de bezoekers hardop meebaden.

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: