Design a site like this with WordPress.com
Get started

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“. In veel landen is Hemelvaartsdag eenContinue reading “Voor hen die Hemelvaart vieren”

Kijk op een afgezant van een Hogere Macht

In het Christendom gelooft de meerderheid nog steeds in de valse leerstelling van de 4de eeuw. In België valt het wel op dat hier mensen zijn die zich Christen noemen en daar eigenlijk Katholiek mee bedoelen, maar dan toch een Katholiek met een dubbel kantje. In België zijn er namelijk Katholieken die wel geloven datContinue reading “Kijk op een afgezant van een Hogere Macht”

Angst en verlossing van het kwaad

Nederlands: Dia. Achter de ramen onder de koepel van de moskee zijn een reeks halve manen met vijfpuntige ster te zien. De halve maan en vijfpuntige ster vormen samen het symbool voor de islam.. Een reeks halve manen met vijfpuntige ster achter de ramen van een moskee van Hindoestaanse moslims, Paramaribo-Noord (Photo credit: Wikipedia) HetContinue reading “Angst en verlossing van het kwaad”

Bijbelgezegden over God

Om te weten wie God is en wat er juist over Hem gezegd wordt, kunnen wij best vertrouwen op wat er in de heilige Schrift of de Bijbel over hem wordt geschreven. Als wij het hier over God hebben, bedoelen wij de Schepper God die de God der goden mag genoemd worden en als EnigeContinue reading “Bijbelgezegden over God”

Doemdagscenarios

Op het net zijn er naast de vele predikers die de Eindtijd voorspellen en ideeën geven hoe de laatste dagen kunnen zijn, bepaalde groepen die zich toeleggen op dat Laatste Ogenblik of Dé Doemsdag. De Doemdag (Engels: Doomsday) of doemsdag, Vernietigingsdag, einddag, Dag der vernietiging, wordt dikwijls samen genomen met de Dag des Oordeels, hetContinue reading “Doemdagscenarios”