Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan

Het niet onder wapens willen gaan hoeft niet te betekenen dat personen van een bepaalde leeftijd zich niet zouden kunnen inzetten om te helpen in een land van oorlog.

Telkens als er ergens een oorlog opduikt worden mannen in dat land van oorlog geconfronteerd met de gewichtige vraag om al dan niet wapens op te nemen. Voor hen die het Christelijk geloof nahouden zou het moeten duidelijk zijn dat men geen oorlog mag voeren en dat men geen wapens mag hanteren. Bepaalde groepen in het Christendom maken hier echter geen probleem van en in bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten kan men zelfs Christenen vinden die er trots op zijn  met een wapen om te kunnen gaan. Zij durven zelfs hun klein kinderen met wapens plezieren. Geen wonder dat in dat land ook de meeste kinderslachtoffers vallen door het gevolg van wapengebruik.

Nu een oorlog aan onze voordeur staat komt het onderwerp van de verplichting voor mannen om in het leger te gaan weer ter sprake. Vooral in Oekraïne is het voor bepaalde gelovigen, zoals de Getuigen van Jehovah, de Quakers en de Christadelphians moeilijk nu Zelenskyy iedereen van het mannelijk geslacht tussen de 16 en 60 jaar opgeroepen heeft om de wapens op te nemen.

Als Dienstweigeraars zijn Christadelphians of Broeders in Christus gebonden aan de Wetten van God waarbij het doden van anderen niet ter sprake komt. Een oorlog moet vermeden worden, maar indien deze toch voor ons staat zijn er ook voor dienstweigeraars mogelijkheden om zich dienstbaar in te stellen en de liefde van God aan anderen in moeilijkheden te vertonen.

Een land ontvluchten omdat men bang is, vertoont eerder een andere reden dan “Dienstweigering” voor de juiste zaak. Natuurlijk moet men ook rekening houden met iedereen zijn geestestoestand, maar het niet willen opkomen om anderen in moeilijkheden te helpen getuigt niet echt van liefde voor de naaste noch voor liefde voor een vaderland. (Niet dat dit laatste essentieel zou moeten zijn.)

Maar waar mensen in nood zijn moet men ter hulp durven komen. Ook al wil en hoort een Christen geen wapens op te nemen, kan hij in een oorlogsgebied op velerwijze zijn naaste ter hulp komen.

+

Vindt hierover meer te lezen

  1. Wapens van onze oorlogsvoering
  2. Gods vergeten Woord 23 De andere wang 1 Inleiding
  3. Gods vergeten Woord 23 De andere wang 3 Geen geweld
  4. Gods vergeten Woord 23 De andere wang 4 Oorlog en vrede
  5. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 7 Vrienden van de Heer
  6. Gedachte voor vandaag 11 maart: Naar wat verlangt mijn ziel?
  7. Gedachte voor vandaag 18 maart 2022: God kent ieders gedachten en bekijkt de woorden op de tong
  8. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #2 Ademtocht van de mens
  9. Omgaan met zorgen in ons leven
  10. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

Published by Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: