Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan

Het niet onder wapens willen gaan hoeft niet te betekenen dat personen van een bepaalde leeftijd zich niet zouden kunnen inzetten om te helpen in een land van oorlog. Telkens als er ergens een oorlog opduikt worden mannen in dat land van oorlog geconfronteerd met de gewichtige vraag om al dan niet wapens op teContinue reading “Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan”

Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct

Vincent Kemme vroeg ons op LinkedIn: Op een katholieke site vind ik daarover deze info: http://www.catholic.com/thisrock/1994/9405qq.asp. Is die info een beetje correct, volgens jou? Hierop antwoordde ik: Betreft het geschiedenis deel hebben zij het juist om John Thomas als stichter te noemen, maar om het een sekte te noemen hangt af hoe men een sekteContinue reading “Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct”