Design a site like this with WordPress.com
Get started

Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

Als men zegt te geloven en beweert christen te zijn moet dat christen zijn inhouden dat men gelooft in wat Jezus Christus gelooft en bereid is om in zijn God te geloven en die God van Jezus Christus te aanbidden, terwijl men dat geloof ook verder in daden omzet.

Betekent eenmaal gered, altijd gered?

Originally posted on Bliksem uit het oosten, het volgen van de voetstappen van het Lam:
★-=- Betekent eenmaal gered, altijd gered-=-★ Veel broeders en zusters praten volgens wat er in de Bijbel staat: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden…

“Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

Op 24 november 2005 creëerde ik een praatgroep (op MSN) welke zou uitgroeien tot de website “Christadelphian world” op Multiply. Na enkele jaren veranderde Multiply haar doelstellingen en gaf het haar groepen op, zodat ik naar een andere oplossing moest zoeken. Voor alle veiligheid, om al de gemaakte artikelen niet te verliezen, plaatste ik hetContinue reading ““Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis”

Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.

Iedereen van ons heeft de eigen keuze om te kiezen wat te geloven en wat als onwaar te beschouwen. Maar de Goddelijke Schepper verlangt van de mensheid dat deze afstand neemt van menselijke verzinsels omtrent Zijn bestaan en Schepping . Broeder Roberts schrijft: We werden uitgenodigd om deel te nemen aan de overgave van deContinue reading “Vastbesloten om bij de waarheid te blijven.”

Kerkgebeuren voor 2020

Het jaar 2020 werd ingezet met drie gereformeerde kerkgenoot–schappen in Amerika, Australië en Canada die de banden verbraken met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), vooral vanwege de openstelling van de kerkelijke ambten voor vrouwen in de GKv. In de lente bracht een snelle verspreiding van het Coronavirus de regeringen in meerdere landen er toe omContinue reading “Kerkgebeuren voor 2020”