Design a site like this with WordPress.com
Get started

Advent and advent calendars

With Christmas approaching, a lot can be said about those who insist on estimating Advent calendars highly and those who are looking forward to the many presents.

Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen

In 2019 werd het even heel stil op de straten. Een Chinese Keizer leek rond te dwalen in de wereld. Eerst lachte iedereen met dat spook dat hen toch niet zou kunnen deren. Maar toen kwamen de cijfers van de ziekenhuizen anders aan geven en kwam men al snel te spreken over een ernstige pandemie.Continue reading “Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen”

Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering

In 2016 kloeg predikant Kees van Ekris over de toestand van de ‘zieletoestand’ van de Nederlanders. Hij haalde  in het Nederlands Dagblad  aan: “Het is mijn ervaring dat onder predikanten en toegewijde gemeenteleden een diepe vermoeidheid de ziel belaagt. Jarenlang is innerlijke twijfel bevochten, is steeds weer iets gezocht om de vermoeide ziel op teContinue reading “Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering”