Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

In het begin van deze eeuw kwam na enkele jaren intensief werk van vertalen, lezen, herlezen, hervertalen en redigeren, in 2004 een lang verwachte Bijbelvertaling in hedendaags Nederlands. De opzet was toen om een Nederlandstalige Bijbel voor te leggen in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

Er waren heel wat tegenkantingen tegen die ‘taalvernieuwing’ voor de kerkelijke lectuur. Toch kon die vertaling bij de burger op bijval rekenen en geraakten er meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht, waardoor de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) de meest gebruikte bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied mocht worden.

In de Grote- of St Jacobskerk in Den Haag klonk nu 17 jaar later, woensdagmiddag ‘Oh happy day!’ , terwijl de Nederlandse koning Willem-Alexander, beschermheer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, klapte mee in het ritme van de gospelsong over de ‘gelukkige dag’.

NBV 2021 overhandiging aan Koning Willem Alexander

In de kerk waar hij 54 jaar geleden werd gedoopt kreeg de Nederlandse koning het eerste exemplaar uitgereikt van een Bijbelversie waar liefst 12.000 aanpassingen zijn gemaakt ten opzichte van de vorige Nederlandse en Vlaamse Bijbelvertaling.

Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap (NBG) stelde het ‘Boek der boeken‘ voor dat nu nog meer toegankelijker geworden is voor iedereen, dan de 2004 versie.

“Een nieuwe toetsing, nieuwe inzichten en verbeteringen, we zijn nog dichter bij de bron gekomen”,

zei hij.

Bij de vorig editie werden al meerdere lezers betrokken om hun zeg te doen over de voorgestelde vertaling. Na de publicatie van de 2004 versie kreeg de uitgever nog duizenden brieven en mails met suggesties en op- en aanmerkingen. Die zijn meegenomen bij de herbewerking van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.

“Het resultaat stemt ons trots”,

zei projectleider Matthijs de Jong die de tekst als “levende bron” omschreef.

NBG – NBV 2004 vs 2021

+

Voorgaande

Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel

Voorzien om te lezen

De Bijbel in 451 talen beschikbaar

De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen

Concordantie Statenvertaling – concordance to the Old Dutch Staten Translation

Nieuwe Bijbelvertaling: Bijbel in Gewone Taal

Belangrijkheid van Gods Naam

Letterlijke bijbelvertaling verkozen

Wanneer een Kerk gelooft dat de hele Schrift van God komt

Een kerk naar smaak en taal

Continuïteit van eeuwenoude kerkelijke teksten

Strong-coderingen en Nederlandse Bijbelvertalingen

Grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling

Joodse bijbelvertaling

Dasberg Vertaling naast Orthodox Joodse Bijbelvertaling en andere Joodse vertalingen bij Jeshua-isten

Psalmen en gezangen in het Gronings

Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek

Grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling

Verspreiding van Gods woord steeds meer op digitale wijze

++

Aanvullend

  1. Boek der boeken en groot meesterwerk
  2. Ongelezen bestseller
  3. Oude spreekwijzen kennen om de Bijbel te begrijpen
  4. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
  5. Effectief Bijbellezen: Woordgebruik – Boek Genesis
  6. Hoe leest u? – Wat leest u?: Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften
  7. Mogelijkheid de Bijbel zelf ter hand te nemen
  8. Het Boek in onze Handen: Bijbels in de omgangstaal
  9. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
  10. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

2 thoughts on “Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: