Veranderend groot lappendeken

Naar aanleiding van voorgaande post en kijkend naar de publicatie van Gregor MacMinto op zijn WordPress site “In the Past and the Present” wil ik even voor leggen hoe wij naar die alsmaar veranderende wereld kunnen kijken.

Cartografie, wetenschap en techniek om geo-informatie door middel van doelgerichte visualisatie te communiceren met behulp van een papieren of digitale kaart. – Fysische wereldkaart, 2004
Photo by Aaditya Arora on Pexels.com

Als wij de landkaarten die in het verleden al gepubliceerd zijn, kunnen wij de grote veranderingen zien, maar valt het ook op hoe dat bij de herschrijving van grenzen soms weer naar voorgaande afbakeningen wordt terug gegrepen.

De nederzettingen die mensen optrokken in het verleden vormden het uitgangspunt van de grote culturen op aarde. Continu is er een beweging gaande onder de mensen en proberen volkeren zich te organiseren. Als onderdeel van die veranderende wereld kunnen wij slechts een pion zijn in het grote bordspel, ofwel kunnen wij als enkeling ons scharen met gelijkgezinden om te ijveren voor een andere wereld met meerdere mogelijkheden, waarbij grenzen geen afbakening hoeven te zijn, maar gewoon een identificatie van een gemeenschap die open staat om samen te werken met anderen om samen één groot lappendeken te maken.

Als men rondom zich heen kijkt kan men niet anders dan de indruk krijgen dat de mens wel graag een begrenzing, demarcatie, grens of afscheiding voor zichzelf ter beschikking heeft. Het gaat van het omheinen van tuinen of eigendommen tot bepalingen van waar een gemeente, agglomeratie, provincie of land gaat. Doorheen de eeuwen heen zijn die afsluitingen en begrenzingen regelmatig veranderd en hebben ze ook regelmatig voor disputen gezorgd. Sommigen waagden het zelfs grensstenen te verleggen (zoals eind vorige winter in België is gebeurd). Toezichters werden aangesteld om te controleren of alle afbakeningen wel intact blijven. Muren worden gebouwd, afgebroken en weer elders opgebouwd om duidelijk aan te geven welke grens men niet mag overschrijden, maar ook om ongewensten buiten te houden.

Tijdens de drang om veranderingen aan de grenzen te brengen komen heel wat discussies op gang, die dan ook regelmatig in een harde strijd uitmonden. Heel veel oorlogen zijn er al gevoerd geweest, en zullen nog volgen, om het eigendomsrecht te verzekeren.

Politieke wereldkaart van 1990

Gregor MacMinto stelt dat als je die “politieke” kaart uit 1990 bekijkt, je zou denken dat de enige grote verandering die in die tijd in Europa plaatsvond de eenmaking van Duitsland was. Hij wijst er op om op te letten voor het gebruik van één kleur voor dat land, ondanks een lijn die “Oost” scheidt van “West”. Hij schrijft

– de eenmaking was een werk in uitvoering. De Sovjet-Unie blijft hier intact, evenals Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië. Dit zou natuurlijk niet veel langer de werkelijkheid weerspiegelen, en de USSR was in feite al aan het uiteenvallen.

Van de ene unie scheurde men zich af om na enkele jaren zich weer te willen aansluiten tot een andere unie. Maar daarbij willen sommige landen dan die voorwaarden van de unie waar ze bij aansloten niet echt volgen, wat dan weer voor moeilijkheden zorgt en weer tot afscheuring kan leiden. En zo blijft het door politiek gekissebis steeds meer een schuiven van eisen, bepalingen en landsgrenzen.

Op deze site willen wij een beeld vormen van wat er in het verleden gebeurde en hoe het heden onlosmakelijk verbonden is met het verleden en zo ook de toekomst mee zal bepalen. Wij nodigen u uit om met ons de reis door het verleden en heden te maken en er bewust van te worden hoe wij samen ook aan onze eigen toekomst kunnen werken en streven naar een betere wereld.

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: