Nieuwe Bijbelvertaling: Bijbel in Gewone Taal

Op de Boekenbeurs in Antwerpen werd gisteren een nieuwe vertaling van de Bijbel voorgesteld. Volgens Luc Devisscher van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) kunnen wij deze \’Bijbel in Gewone Taal\’ geen volksbijbel noemen, omdat hij niet zozeer op een bepaalde categorie van mensen mikt. Hij richt zich tot iedereen voor wie het klassieke taalregister van de doorsneevertaling te veraf ligt, omdat die taal te hoogdravend, te plechtig of te ver van hun bed is. Luc Devisscher: \”Deze Bijbel is de logische opvolger van de Grootnieuws Bijbel, net zoals de Willebrordvertaling van 1995 de opvolger was van de Willebrord van 1975. Bij deze \’Bijbel in Gewone Taal\’ zijn min of meer dezelfde vertaalprincipes toegepast als bij de nieuwe Bijbelvertaling. Zo werd gewerkt met vertaalkoppels, zoals bij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De taalwetenschap boekt vooruitgang. Daar plukt deze Bijbel de vruchten van. \”

Volgens Devisscher is de katholieke inbreng voor deze vertaling eerder beperkt: \”Het initiatief gaat uit van het Nederlandse protestantse \’Bijbelgenootschap\’. Daarom zijn de Deuteroncanonieke boeken niet opgenomen. Er wordt wel nagedacht om die Deuteroncanonieke boeken op een later tijdstip alsnog in aparte vertaling uit te brengen.\” Luc Devisscher noemt de eerste reacties heel positief. \”De eerste druk is uitverkocht. Ook van de tweede druk zijn bijna alle exemplaren de deur uit. Intussen worden voorbereidingen getroffen voor een vierde druk. Dat is niet gering, omdat elke druk telkens uit 65.0000 exemplaren bestaat. Dat betekent dat nieuwe Bijbeluitgave echt een \’publieksbijbel\’ is. Hij richt zich niet zozeer tot de doorsneekerkganger, maar wel tot het brede publiek. Daarom ook wordt hij hier vandaag op de Boekenbeurs voorgesteld. Aanstaande dinsdag overhandigen wij een exemplaar van de \’Bijbel in Gewone Taal\’ in iets groter formaat aan Herman Van Rompuy, om 17.30 uur op de BGT-stand 403, in zaal 4. Er worden dan ook enkele fragmenten van de nieuwe Bijbelvertaling voorgelezen.\”

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

2 thoughts on “Nieuwe Bijbelvertaling: Bijbel in Gewone Taal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: