Design a site like this with WordPress.com
Get started

Bevraging bij Katholieken en synode over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk

Maandag 15 augustus moesten alle rooms-katholieke bisschoppenconferenties overal ter wereld de samenvattingen van de raadpleging van de katholieke gelovigen naar Rome hebben opgestuurd.

Een stap richting hun bezorgde mede-christenen

Bij de Christadelphians is het al altijd belangrijk geweest om voor elkaar zorg te dragen en elkaar te beschermen. Dit maakte dan ook dat zodra wij wisten hoe besmettelijk het Coronavirus wel was, dat wij voorzorgsmaatregelen troffen om niet te dicht bij elkaar te komen. Ook al is het regelmatig vergaderen een opdracht die JezusContinue reading “Een stap richting hun bezorgde mede-christenen”

Corona tijd, slechte, goede en betere tijden

Een jaar van een zeer speciale tijd van afzondering is er nu voorbij gegaan met snelheid die voor sommigen eindeloos traag liep te verlopen terwijl voor anderen nog verrassend snel gepasseerd is. Voor gelovigen was het een heel vreemd jaar om de kerkrelatie gaande te houden, want de meerderheid van kerken hielden hun deuren maandenContinue reading “Corona tijd, slechte, goede en betere tijden”

Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging

In deze tijd staat de christenheid onder druk. Diegenen die tot het christendom behoren, willen per se diegenen die Jezus niet als hun god willen aannemen als ketters veroordelen. Nochtans zou men kunnen zeggen dat die niet-trinitariërs eigenlijk de ware christenen zijn. Het christendom haar religieuze huizen zijn verontreinigd met een vals menselijke leerstelling ofContinue reading “Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging”

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning

In het leven moeten er regelmatig keuzes gemaakt worden. Een heel belangrijke keuze is die op geestelijk vlak. Men heeft heel wat religieuze groepen in de wereld waarbij in sommige landen de kerken hun aanhangers zien toe nemen terwijl in andere landen de aanwezigen in een kerkdienst sterk afnemen. In sommige landen is er éénContinue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning”

Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk

Wijziging van Gereformeerd2.jpg: De Christelijke Gereformeerde Gemeenten blijken sinds 1968 niet meer te bestaan, en daarentegen zijn er juist wel weer Nieuwe Vrijgemaakte Kerken ontstaan. Nou maar hopen dat er niet wéér een scheuring komt, want er is geen plek meer onderaan over voor nóg een kerk…. *kijkt een beetje sip* (Photo credit: Wikipedia) TweeContinue reading “Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk”

Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen

De Amsterdamse predikant Ds. Paul Visser die in een traditie staat “waarin God niet automatisch jouw God was en jij niet vanzelfsprekend zijn kind”, ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen. Voor hem staat het vast dat God moest gezocht en gevonden worden. Sterker nog: het ging erom dat jij door Hem gezocht en gevonden werd. JeContinue reading “Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen”