Design a site like this with WordPress.com
Get started

Bevraging bij Katholieken en synode over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk

De eerste fase van de door paus Franciscus gelanceerde synode over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk is maandag ten einde gekomen.

Sinds enkele jaren, mag men zeggen, kan men geruchten horen dat er bij de sterk verminderde katholieke kerkgangers een wens wordt uitgedrukt om tot een opener kerk te komen.

Men wil wel zien dat de liturgie en geloofsvorming speerpunten zijn, maar waar geestelijken minder macht zouden gaan hebben en de kerkganger ook wat meer zou kunnen gaan aanbrengen.

‘Als er één enkele, allesoverheersende melodie in de synodesymfonie is, dan is het in het verlangen naar een meer broederlijke en zusterlijke kerk waarin Gods overstromende, universele liefde voelbaarder kan worden gevoeld en beleefd’,

schrijven de bisschoppen van Engeland en Wales in hun synoderapport. Dat die stemmen uit het protestantse land komen doet ons niet verwonderen waarom zij ook meer uit kijken naar inbreng van de kerkganger. Maar in dat als conservatief omschreven land kan men wie weet eenzelfde conservativiteit vinden als in het meer Calvinistische Nederland en de zeer conservatieve landen Italië en Spanje. Dit voornamelijk tot de betrekking van het staan tegenover mensen die niet in het klassieke raam passen van partners van een verschillend geslacht.

Het is nog altijd een moeilijk punt voor bepaalde kerken om om te gaan met homofielen en transgenders.

De meerderheid van de katholieken wil een

‘bekering van de kerkelijke cultuur op alle niveaus om haar liefdevoller en gastvrijer te maken, vooral voor bepaalde groepen die worden gezien als vervreemd of aan de kant gezet’.

Het mag mooi zijn als die RKK haar gelovigen heeft ondervraagd en hun bevindingen van de raadpleging van de katholieke gelovigen nu voor 15 augustus naar Rome hebben opgestuurd.

Het zal nu uitkijken zijn naar wat de Roomse delegatie met al die verzamelde documenten zal aanvangen en hoe zij er al of niet zal op ingaan om de Katholieke Kerk meer te gaan aanpassen aan de noden van onze huidige maatschappij.

De Rooms Katholieke Kerk is vermoedelijk de kerk in het Christendom die het meest non-actieven onder haar leden telt. Heel wat mensen mogen dan wel in die kerkgemeenschap gedoopt zijn maar geloven niet echt en doen weinig aan godsdienstbeleving.

Na een Bisschoppensynode omtrent het gezin, lijkt het er opdat de RKK zich nu verder wil bezinnen om het geloof in dat gezin te krijgen en om de gezinsleden meer te betrekken bij het kerkelijk gebeuren.

+

Voorgaande

Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden

++

Aanverwant

 1. Nederlands Katholieke Kerk loopt meer en meer leeg
 2. Carnaval 2020, een Ontsporend feest
 3. Operatie Kelk voor niets
 4. Geloofwaardigheid van Katholieke Kerk verder aangetast
 5. Manifestanten Protestant of Katholiek
 6. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
 7. Een Manifest voor Gelovigen
 8. Over lege en volle kerken
 9. Christenen die andere christenen vervloeken
 10. Mondigheid niet laten verloren gaan
 11. Omarm secularisatie. Beschouw kerken als culturele instellingen. In ruil voor subsidie kunnen ze hun politiek-maatschappelijke claim op de samenleving inruilen
 12. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan

Published by Bijbelvorsers

Flemish Bible researcher, belonging to the Belgian Biblestudents. - Vlaams Bijbelvorser, behorende tot de Belgische Bijbelstudenten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: