Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten

Deze dagen wanneer we elkaar weer gaan treffen rond de feestdis is het belangrijk om bepaalde onderwerpen, zoals Corona en vaccinaties, maar ook politiek, te vermijden om geen oplopende discussies te hebben. Normaal zeggen ze ook dat men best niet over godsdienst praat, maar toch verzoekt God ons met anderen over Hem te praten.

Wij beseffen wel dat er niet veel animo is om over God na te denken of om er over te praten. Maar toch zijn de intieme feesten een goede aangelegenheid om dat onderwerp aan te kaarten.

Vooral in deze donkere tijden waar Corona heel wat mensen in isolatie brengt, is het niet slecht om hen te laten inzien dat zij er niet alleen voor staan en dat zij altijd iemand rond zich kunnen hebben die zich werkelijk om hen bekommert.

Al maanden zijn er heel wat mensen die getroffen worden door eenzaamheid. Voor hen is het belangrijk dat wij er klaar voor staan om die eenzaamheid te  doorbreken. Makkelijkst is het als wij zo maar naar mensen kunnen toe stappen, maar met de huidige corona-maatregelen gaat dat zo maar niet. Toch moeten we proberen moedig te zijn om anderen te laten weten dat we bekommerd zijn om hen en dat er Iemand is die zeker om hen geeft en dicht bij hen wil zijn.

Ware Christenen verheugen zich in het feit dat zij Jezus Christus als voorspreker bij God hebben. Hij is de middelaar die niet enkel voor ons wil optreden, maar klaar staat om alle mensen tegemoet te komen. Ook de niet gelovigen. Maar hij rekent ook op de gelovigen dat die voor hem zullen opkomen en optreden daar waar nodig. Met dit doel moeten wij rondom ons heen kijken en zien waar de nood hoog is.

God liefhebbend dragen wij Hem hoog in het vaandel en die vlag willen wij dezer dagen laten wapperen in de wind. We willen onze trotsheid op onze hemelse Vader, Jehovah, en onze verlosser Christus laten zien aan de buitenwereld.

Wij willen dat anderen zowel Jehovah God als Zijn zoon Jezus Christus leren kennen. Nu in deze corona periode is er echter het gevaar dat wij ook door deze pandemie meegesleurd zijn in de golf van afzondering en eenzaamheid. Omdat we ons zo eenzaam voelen, bestaat het gevaar dat wij ons eerder zwak gaan opstellen en anderen niet zo zeer over onze levenskeuze willen spreken.

Toch moeten wij op het einde van dit Coronajaar ook denken aan de opdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn leerlingen. En als volgeling van Jezus moeten wij die opdracht ter harte nemen.

“19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en 20 leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mt 28:19-20 WV78)

Deze laatste dagen van het jaar, willen de meeste mensen anderen gelukkig maken door het geven van geschenken. Wij kunnen zo ook Jehovah gelukkig maken met het beste dat wij in onze eigen handen hebben, namelijk de liefde voor Hem en Zijn Naam, en deze Naam dan ook kenbaar maken aan zoveel mogelijk mensen rondom ons heen.

Het hele Coronagebeuren kan ons wat angstig gemaakt hebben om bepaalde dingen te ondernemen, maar met onze liefde voor God en Zijn zoon kunnen wij de krachten verkrijgen om tegen de stroom van de goddeloosheid op te varen. Als wij dan ook zullen samenkomen deze laatste dagen van het jaar, kunnen wij bij die bijeenkomsten een ideale gelegenheid zien om over Jehovah God te praten. Door er aan te denken hoe gelukkig we Jehovah kunnen maken en er bij bedenken hoe wij heel wat mensen veel baat kunnen schenken door hen Jehovah God te leren kennen, weten wij dat dit een van die verborgen schatten is die wij aan hen kunnen geven die wij lief hebben.

Die Grote God, boven alle goden, is zelfs bereid om ons te helpen wanneer we bereid zijn voor Hem te werken en over Hem te praten. Ook de eerste volgelingen van Jezus voelden die hulp van God aan.

“Na de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals ge weet, in Filippi hadden moeten verduren, hebben wij met de hulp van onze God de moed gevonden om ondanks heftige tegenstand zijn boodschap bij u openlijk te verkondigen.” (1Th 2:2 WV78)

Ook al mogen wij veel tegenstand ondervinden in deze tijd waar weinig plaats is voor God, loont het altijd de moeite om het onderwerp aan te snijden. Zonder dat je het beseft zal wel ergens een belletje rinkelen bij iemand die mee hoort. Daarom moeten wij steeds geduld vertonen in ons spreken en handelen en moeten wij beseffen dat het uiteindelijk God is die de mensen roept. Wij kunnen ons enkel als werkinstrument aanbieden. En de nu komende feesten zijn een ideaal tijdstip om ons als werkers voor God op te stellen en om over Zijn wonderwerken te praten.

Wij wensan u veel succes en aangename feesten!

+

Voorgaand

 1. Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen?
 2. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking
 3. Over gaan tot een juiste focus
 4. God is positief

++

Vindt ook te lezen

 1. Welkom:: Waarom sterren zoeken?
 2. Bij de individualisering van onze samenleving – Who’s to blame?
 3. Stemronde in coronatijd voor Nederlanders
 4. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 5. Nieuwe sociale etiquette
 6. Zij die in lockdown zaten in het begin van onze jaartelling
 7. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking (Our World)
 8. Leeg en alleen
 9. Eenzaamheid is van iedereen
 10. Eenzaamheid in een wereld van Communicatie
 11. Proef Eenzaamheid
 12. Praten over eenzaamheid
 13. Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof
 14. Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen? (Our World)
 15. De naaste liefhebbend als zichzelf
 16. Kerk met toekomst
 17. Bepaal de aandrijving
 18. een Tijd van lekker gezellig Samenzijn
 19. Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid
 20. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 21. Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit
 22. Door genade van God tot geloof komen
 23. Vragen om onder de vleugels van God te komen
 24. God is positief (Our World)
 25. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 26. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
 27. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 28. Verwijzend naar het licht
 29. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 30. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
 31. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

Published by Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

One thought on “Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: