Wateroverlast in het midden van de zomer

In mei-juni mochten we enkel mooie bijna zomerse dagen hebben, maar juli bracht ons niet veel meer dan grauwe luchten en bakken regen.

Diegenen die dicht bij waterlopen wonen zullen het nu wel geweten hebben. Vele van die waterlopen traden buiten hun oevers en brachten de stromen waarin ze uitmonden nog tot een grotere vloed. En de snelheid en kracht waarmee die grotere rivieren naar de zee wilden stromen maakten zo veel furore dat met veel geraas het water de huizen binnen stroomde.

Helikopters konden niet in de lucht, maar met drones konden wel beelden getrokken worden van de enorme ravage die het water wist aan te richten.

Vooral Limburg en Luik mochten de zwaarste klappen opvangen. In Pepinster en Theux waren stromen en straten niet meer uit elkaar te kennen. In Pepinster zijn zeker 15 huizen ingestort en meerdere onbewoonbaar geworden. Vanop de hooggelegen spoorwegbedding aan het station van Pepinster zag de lokale brandweer hoe de Vesder en de Hogne de omliggende straten reduceerden tot kolkende zijarmen. Brandweerlui en civiele bescherming deden al wat ze konden om bij de mensen op de daken te geraken, maar met hun bootjes in het wilde water was dat nog niet zo makkelijk. Er kantelde een brandweerboot waarbij 3 mensen vermist geraakten. Onder een ingestorte brug vond men ook een dode.

Mensen gebruikten spoobeddingen om naar droger gelegen plekken te geraken.

Enkele kilometers verderop, aan het station van Verviers, houdt de politie mensen tegen.  We ­het aan durft met hoge laarzen af te dalen richting de rivier, ziet hoe het drama gradueel opgebouwd wordt. Eerst is er de smurrie van modder en afval die tot de stoepranden reikt. Daarna komen de etalages in het zicht die tot een meter hoog besmeurd zijn, de ­rolluiken kromgetrokken door de kracht van het water. Om dan ­uiteindelijke op de centraal ­gelegen Place du Martyr aan te komen, waar de auto’s compleet willekeurig naast, onder en op ­elkaar liggen, de straatstenen ­tegen de huizen gespoeld zijn en grote glasscherven tot voorzichtigheid noden.

Op andere plaatsen stonden de straten ook blank en zag men allerlei huisraad en tuinmeubelen voorbij drijven. Ook zeer vele auto’s werden door het water meegesleurd en ergens tegen aan gegooid, met zulk danige kracht dat het echt verhakkelde wrakken werden. Er waren plaatsen waar het water tot aan de eerste verdieping van de huizen stond, maar ook waar het twee verdiepingen hoger kwam en de mensen op de nok van het dak had gestuurd om daar hen meerdere uren vol angst op redding te laten wachten.

Verscheidene jeugdbewegingen hadden vorige week al waarschuwingen gekregen, maar toch waren er enkelen die midden in de nacht moesten geëvacueerd worden.  Meerdere campingterreinen liepen ook helemaal onder, maar daar zag men ook de in veiligheid gebrachte caravans toch nog door het water gegrepen, want het water vond dit jaar haar weg naar nog hogere gebeiden.

Zelfs de stad Luik, waar de Maas en de Ourthe samen vloeien, zag meerdere buurten onder water lopen. Op sommige plaatsen kwam het water tot boven het middel.

Op meerdere plaatsen geven mensen aan dat dit erger is dan oorlog. Als men naar de ravage kijkt kan men indenken waarom. Op vele plaatsen lijkt het wel oorlogszone.

Lees verder meer:

  1. Kolkende watermassa’s doorheen de straten

  2. Europe Floods: Death Toll Over 110 as Rescues Continue

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

One thought on “Wateroverlast in het midden van de zomer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: