Design a site like this with WordPress.com
Get started

Extra rubriek – de 30st landelijke hittegolf

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Het is uiteindelijk het weer weer gelukt. Een landelijke hittegolf. Eerdere pogingen deze zomer zijn allen op een haartje na mislukt maar deze keer was het raak. Misschien dat je langzaam aan begint te wennen aan de hitte maar op de zondag na viel het best wel mee. Maar…

Energie besparende maatregelen

De regering heeft een expertengroep aangesteld om oplossingen te zoeken voor het energieprobleem, maar die lijken niet van voorgaande crisissen geleerd te hebben.

Rubriek energie transitie – juli 2022

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Ook al is het dan vakantietijd en is het heel warm in het oosten des landes toch zal er desondanks gepubliceerd dienen te worden. Ik zou het kunnen hebben over de stikstof crises maar dat valt toch meer onder rubriek duurzaamheid. Dat houdt u dus nog te goed. Verder…

Wateroverlast in het midden van de zomer

In mei-juni mochten we enkel mooie bijna zomerse dagen hebben, maar juli bracht ons niet veel meer dan grauwe luchten en bakken regen. Diegenen die dicht bij waterlopen wonen zullen het nu wel geweten hebben. Vele van die waterlopen traden buiten hun oevers en brachten de stromen waarin ze uitmonden nog tot een grotere vloed.Continue reading “Wateroverlast in het midden van de zomer”