Design a site like this with WordPress.com
Get started

Albanian History: Enver Hoxha

Originally posted on George Shetuni:
Histori Shqiptare : Enver Hoxha (English below) Asnjë person tjetër nuk ka luajtur një rol më të madh në fatin e Shqipërisë në shekullin e 20-të sesa Enver Hoxha. Ai është Skënderbeu i shekullit të 20-të. Megjithatë, ndërsa udhëheqja e Skënderbeut ishte për mirë; Hoxha ishte për të keqe. Ndërsa…

Our selection from Bloomberg July 18 -July 24

July 18 Having left parts of southern Europe in flames, the continental heatwave is bearing down on the British Isles. That may be a boon for UK seaside resorts, but it’s not a cause for celebration. The Met Office has issued a red alert warning for this week, with southern England bracing for temperatures ofContinue reading “Our selection from Bloomberg July 18 -July 24”

Climate articles selection from The New York Times for the Fourth week of July

Extreme heat and fires gripped several parts of Europe and North America.