Design a site like this with WordPress.com
Get started

Living in this world and viewing it

The Baby boomers saw how their parents became slave of their work and materials around them and started questioning their way of life, church and faith, wondering of this was a good way to continue to build up our society.

Geen mooipraterij, maar de waarheid

Originally posted on De grote Rudolf Steiner Citatensite:
Het zal nooit gebeuren dat ik het een of ander zeg om de reden dat het een of ander mens of een groep mensen bevalt, maar uitsluitend omdat het mijn overtuiging, mijn onderzoeksresultaat is, dat het waar is. […]  Nogmaals wil ik benadrukken dat ik wat ik…

Gevoel en begrip voor de waarheid liggen in ieder mens besloten

Originally posted on De grote Rudolf Steiner Citatensite:
Degene die het bovenzintuiglijke waarneemt, moet niet alleen spreken tot hen die trachten de geesteswereld te doorgronden. Hij moet zijn woorden richten tot àlle mensen. Want hij heeft de taak om mededelingen te doen over dingen die alle mensen betreffen; ja, zelfs weet hij dat niemand in…