Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gaan we van een vagevuur naar een hel

De landen van het zuidelijk halfrond kijken uit naar de verantwoordelijkheid die de geïndustrialiseerde landen zouden moeten nemen en hoe er een schadevergoeding kan geregeld worden om de milieuschade te dekken.

Opkomen voor het behoud van de belangrijkste ecosystemen op aarde

Het jaar 2022 wordt nu al gekenmerkt door verschillende grote natuurrampen. Niet enkel de boeren zullen moeten gaan zien hoe zij met de klimaatnormen zullen moeten gaan omspringen.

Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus

In de Bijbel wordt er gesproken van bepaalde tijden die zullen aantreden, waarbij er meerdere natuurrampen zouden voorkomen en mensen zich tegen elkaar zouden verzetten, zelfs religieuze groepen zich tegen elkaar zouden gaan keren. Wij mogen stellen dat wij nu in die tijden of \”samenstel van dingen\” zijn aangekomen. Dit tijdsgebeuren met vele terroristische aanslagen,Continue reading “Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus”