Design a site like this with WordPress.com
Get started

Promises of energy contributions

Be aware that anyone can easily be fooled and fall victim to scams, especially now when there are still so many uncertainties regarding refunds or concessions on energy bills.

Beloften van energie bijdragen

Wees er van bewust dat iedereen makkelijk om de tuin geleid kan worden en het slachtoffer kan worden van oplichting, zeker nu er nog zo veel onduidelijkheden zijn omtrent teruggaven of tegemoetkomingen op de energie facturen.