Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gaan we van een vagevuur naar een hel

De landen van het zuidelijk halfrond kijken uit naar de verantwoordelijkheid die de geïndustrialiseerde landen zouden moeten nemen en hoe er een schadevergoeding kan geregeld worden om de milieuschade te dekken.

Extra rubriek – de 30st landelijke hittegolf

Originally posted on Raymond FANTASTische Horstman:
Het is uiteindelijk het weer weer gelukt. Een landelijke hittegolf. Eerdere pogingen deze zomer zijn allen op een haartje na mislukt maar deze keer was het raak. Misschien dat je langzaam aan begint te wennen aan de hitte maar op de zondag na viel het best wel mee. Maar…

Een burgerwet voor een humaan regularisatiebeleid

Als christenen horen wij zorg te dragen voor de planeet die wij in leen hebben gekregen van de Schepper. Op die wereldbol moeten wij niet enkel zorg dragen voor datgene wat rondom ons is, maar ook voor datgene wat verder van ons bed is. Wij moeten ons inzetten voor klimaatrechtvaardigheid en horen het verlies aanContinue reading “Een burgerwet voor een humaan regularisatiebeleid”

Mensen met klimaatangst

Als wij het aantal reizigers met een vliegtuig bekijken in Schiphol en Brussels Airport zou men niet kunnen indenken dat daar veel mensen bij zijn die ernstig hebben nagedacht over de impact van hun reis op het milieu. Ook al wordt er in de media heel wat gepraat over het klimaat en zijn er heelContinue reading “Mensen met klimaatangst”

Verhaal van hoop – verdriet en troost

Glasgow had zoveel meer kunnen en moeten betekenen, maar wij staan niet stil. Overal ter wereld komt een krachtige beweging tot stand. Als burger moet u beseffen dat we niet alleen zijn en dat uw stem ook impact kan hebben. We worden elke dag sterker en invloedrijker.

Wereldwijde roep om verandering vond geen goede echo

Een gedeeltelijk teleurstellend eindresultaat voor de COP26, maar nog een opening naar volgend jaar.

Onze planeet slaakt een noodkreet

Onze overheden slagen er maar niet in de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, daarom moet er dringend een oproep aan hen gedaan worden.