Design a site like this with WordPress.com
Get started

20 jaar geleden zei de wereld nee tegen oorlog

De anti-oorlogsbeweging groeit en krimpt naargelang de gebeurtenissen en het bewustzijn van de tijd. Ze is onder meer onderheving aan de aandachtsconjunctuur van de politiek en de media. In het verleden waren er verschillende pieken van anti-oorlogsmobilisatie. In Europa was er bijvoorbeeld de grote anti-rakettenbeweging in de eerste helft van de jaren 1980 en inContinue reading “20 jaar geleden zei de wereld nee tegen oorlog”

How willing are people to stand up for their values and beliefs

One can find several people doing violence against the truth. Similarly, there is Richard Martin who claims that fascism and communism are twin brothers.