Design a site like this with WordPress.com
Get started

How willing are people to stand up for their values and beliefs

One can find several people doing violence against the truth. Similarly, there is Richard Martin who claims that fascism and communism are twin brothers.

Enver Hoxha : Stalinist and Anti-revisionism

Originally posted on World Citizen:
“Views on Enver Hoxha and PLA, which stood firmly with Stalin and socialist construction in USSR till 1953, under the leadership of CPSU? Also, views on the PLA, under the leadership of Enver Hoxha held firmly the dictatorship of the proletarian class?” I got the following reply from a Comrade:…

Albanian History: Enver Hoxha

Originally posted on George Shetuni:
Histori Shqiptare : Enver Hoxha (English below) Asnjë person tjetër nuk ka luajtur një rol më të madh në fatin e Shqipërisë në shekullin e 20-të sesa Enver Hoxha. Ai është Skënderbeu i shekullit të 20-të. Megjithatë, ndërsa udhëheqja e Skënderbeut ishte për mirë; Hoxha ishte për të keqe. Ndërsa…