Design a site like this with WordPress.com
Get started

Niet enkel hogere energie prijzen

Een BTW verlaging op de energiefactuur zou enigszins mee kunnen helpen de verhoging van consumptiegoederen tegen te gaan. Maar klaarblijkelijk hadden de ‘topministers’ daar geen oren naar.

Vlaams Belang en PVDA niet te spreken over het energie akkoord

Weer eens probeert een Belgische regering met boerenbedrog de mensen te sussen, maar niet echt vooruit te helpen en brengt zij het meest gebruikte gas niet onder in de BTW carrousel waarvoor zij voor elektriciteit dat wel voorziet maar met een cliquesysteem, zodat de aangebrachte accijnsen de balans ten voordele van de regering kan overhellen.

Toch een akkoord bereikt over de energiefactuur

Na lang palaveren heeft de regering eindelijk de knopen doorgehakt en een remedie voorgesteld om de energiefactuur wat te milderen. Het gaat om een combinatie van ingrepen die vanaf 1 maart effect moeten hebben. Kostprijs: ruim een miljard euro.

Een regering die maar geen stappen wil nemen om haar burgers dure energierekening te verlagen

Al maanden zien de mensen hun geldbeugel leeggehaald worden door de stijgende energie prijzen en verhoogde prijzen in de winkelketens.