Design a site like this with WordPress.com
Get started

Are we going from purgatory to hell

People should come to know that we are in the fight of our lives facing climate change which is the defining issue of our age, the central challenge of our century in which the industrialised countries should pay for the damage done to the poor countries..

Gaan we van een vagevuur naar een hel

De landen van het zuidelijk halfrond kijken uit naar de verantwoordelijkheid die de geïndustrialiseerde landen zouden moeten nemen en hoe er een schadevergoeding kan geregeld worden om de milieuschade te dekken.