Design a site like this with WordPress.com
Get started

Mogelijke nieuwe partij tegen het rechts extremisme in België

Al enkele jaren kan men in België vaststellen dat het allesbehalve goed gaat met de politieke partijen. Er is niet enkel veel gekissebis tussen de partijen onderling, ook in de eigen huiskamers loopt alles niet zo vlotjes en wordt er heel wat met postjes geschoven om mensen tevreden te stellen, maar ook om anderen een loer te draaien.

Het politieke circus is verziekt in het bedje en heeft de mensen meer een afkeur voor de politiek gegeven dan de interesse er voor op te wekken. De tendens van een onbestuurbaar land heeft de gemoederen niet doen bedaren, maar integendeel voor een nervositeit gezorgd die het nog moeilijker maakt om ernstig genomen te worden en degelijk te kunnen regeren.

VTM NieuwsVorige week konden wij op de tv-journaals vrijdagavond resultaten van een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws te horen krijgen, welke ons helemaal niet verbaasden.
Het hangt al maanden in de lucht dat door al het gekibbel de mensen van de politiek genoeg hebben, maar ook dat zij het kotsbeu zijn om niet gehoord te worden. Doordat er dan één partij is die daar intens op inspeelt kan die politieke partij, ook al verkoopt ze veel onzin, de mensen lekker paaien en zo groeien in populariteit en verder meer stemmen behalen.

Zoals verwacht kwam deze peiling met niets nieuws uit de bus als zij bloot legde dat Vlaams Belang mag triomferen. Het verwondert mij zelfs dat Open Vld en cd&v niet verder achteruit geboerd zijn, en er nog in slagen onder de symbolische 10 procent grens te hangen.

Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven, kerkjurist, bekend mediafiguur en voormalig christendemocratisch politicus Rik Torfs die maar al te graag vlug een commentaar wil geven tweete om kwart over zeven:

“Er is duidelijk behoefte aan een nieuw en geloofwaardig centrum, onbaatzuchtig, daadkrachtig en aansluitend bij wat de gemiddelde Vlaming denkt en hoopt.”

Onder meer de Belgisch auteur, oprichter en voorman van de Arabisch-Europese Liga (AEL) en politicus van Libanese afkomst, Dyab Abou Jahjah, en grondwetspecialist David D’Hooghe retweeten hem.

Als oprichter en voorman van Be.One, een postkapitalistische partij die pleitte voor radicale gelijkheid, was Dyab Abou Jahjah sinds september 2019 niet meer actief met die partij, maar nu ziet hij er toch nog wat in om weer voor de dag te komen.

Karel Van Eetveld tijdens een ondernemersdag in Vilvoorde

De voorbije maanden heeft zich een ‘groep’ gevormd rond Abou Jahjah, Torfs en D’Hooge, waarbij ook de zoon van Jozef Van Eetvelt, gewezen parlementslid en ere-burgemeester van de gemeente Bornem zich heeft bij aangesloten.
Het moet Karel Van Eetvelt pijn doen om te zien hoe een middenstandspartij het eigenlijk verknalt voor de middenstanders. Na dat Van Eetvelt zich had opgewerkt bij Bouwunie, de Unie van het KMO-bouwbedrijf (voorheen Nacebo) in volgende functies: adviseur (januari 1992 tot juni 1994), secretaris-generaal (juni 1994 tot juni 2000), gedelegeerd bestuurder (juni 2000 tot 30 november 2004) mocht hij bijna een media figuur worden die op de televisie duidelijk op kwam voor die middenstanders of kleine KMO’s, als voorzitter Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO), en als lid van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESCO), maar ook als regent van de Nationale Bank van België (NBB). Maar meest nog kwam hij in de kijker als lid van de Algemene Raad en Algemene Vergadering Unizo.

Van Eetvelt heeft zich nu ook aangesloten bij die groep welke met lede ogen de neergang ziet van het politieke centrum. Voor die heren is er de gedeelde overtuiging dat er nood is aan een nieuwe kracht die centrumkiezers kan weghouden van extreme partijen.

Aan de CD&V (of Christen-Democratisch en Vlaams) is voor velen niet meer te merken dat zij een Christelijke partij zou zijn, laat staan democratisch met daarnaast Vlaams. De Vlaams gezinden hebben (vermoedelijk) al jaren geleden hun toevlucht bij Volksunie en daarna bij Vlaams Blok of de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) gezocht, terwijl de ouderen getrouw bleven aan een partij die hen toch niet dat schonk wat zij zo verlangden. Zonder een afdoende alternatief bleven zij hun oud stemgedrag getrouw.

CD&V moest staan voor een Vlaamse christendemocratische centrumpartij die met ongeveer 15% van de kiezers toch nog de derde grootste partij van Vlaanderen moest kunnen blijven, na de N-VA en het Vlaams Belang. Van ooit eens als CVP (Christelijke Volkspartij van België) de grootste partij van het land geweest te zijn, is zij nu beschamend ver weg gezakt in de peilingen, zowel als in het werkelijke kiesresultaat.

Voor de mensen die zich wel achter de idee kunnen scharen voor een nieuwe centrum partij, moet er nog heel wat overlegd worden. Maar het mag duidelijk zijn dat dit land hier aan werkelijk nood heeft.

Abou Jahjah zegt wel

“De komende tijd zal blijken hoe we juist verdergaan. We willen iets doen. Maar wat dat ‘iets’ wordt, is niet uitgemaakt. Het kan een partij of beweging zijn, maar evengoed een nieuwe drukkingsgroep.”

Maar dit land heeft al meer dan genoeg bewegingen en een groot tekort aan “doenders” of politieke partijen die hun hand durven uitsteken naar het gewone volk. Enkel de PvdA – PTB heeft de laatste maanden duidelijk getoond wie er op komt voor de belangen van de kleine burger en stond telkens mee met hen op de bres voor gegronde eisen.

Torfs maakt zich terecht grote zorgen over het verdampen van het politieke centrum. Bij de partijen die daartoe zouden moeten behoren, is veel te veel energie verloren aan het rammen van andere partijen met in het bijzonder het ondemocratisch uitsluiten van twee uiterste partijen, zijnde het Vlaams Belang alsook de partij waar zij nog meer angst voor hebben, de PvdA, die volgens hen de arbeiders tegen de staat zouden kunnen opzetten. De vroegere Cd&V aanhanger wenst met anderen na te denken over waar we naartoe willen gaan met dit land.  Hij zegt

Je voelt en ziet aan alles dat er een nieuwe kracht nodig is in het centrum. Dat gezegd zijnde, gaapt er wel een grote kloof tussen dat en een nieuwe partij stichten.

Op dit moment zoeken we gewoon naar manieren om het politieke debat te stimuleren. Welke vorm dat concreet zal aannemen, is nog onduidelijk. Er zijn nog geen formele stappen genomen.”

Maar moet dat politieke debat nog gestimuleerd worden? Willen zij met leuzen “Niet rechts, niet links” Vlaanderen heroveren?

Hoe willen zij zich profileren in een land waar zo veel verdeeldheid is gezaaid door politici?
Gaan zij voor de Vlaamse identiteit en soevereiniteit, zonder extreem te willen zijn?
Of gaan ze moeten toegeven dat de keuze van de PvdA – PTB om België als land te laten bestaan, de enige weg is om in Europa sterk te blijven staan?

Partij van de Arbeid van BelgiëOok al lijken de verkiezingen nog ver af, moet men weten dat de voorbereiding daarvoor meestal heel wat werk en tijd vergen. Bij die partij die het gewone volk (arbeiders en middenstanders) wil verdedigen zijn al volop gesprekken bezig om het verkiezingsproject voor te stellen en lijsten op te maken voor de nakende verkiezingen van 2024. Zij laten er geen gras over groeien en zijn ten zeerste bewust van de ernst van die komende verkiezingen, welke de “Belgen”, Vlamingen en Walen wel eens met stomheid kunnen doen verslaan.

Voor velen mag het lijken alsof er nog veel tijd is, maar dat is niet gerekend op al de papperasserij van deze bureaucratie.

Ook al mag die PvdA zulk een kleine partij zijn, getuigen de valse berichten of verkeerde voorstellingen door de zogenaamde centrum partijen de angst voor die partij. Ook zullen die zogenaamde centrumpartijen hun ondemocratische houding niet kunnen blijven volhouden als de rechtse partijen met de meeste stemmen zullen gaan lopen. Dit maal zou het nog eens heel wat erger kunnen uitdraaien dan die bewuste “Zwarte zondag” bij de Belgische federale parlementsverkiezingen van 24 november 1991.

Ook al moet men niet te veel geloof aan peilingen hechten, mag men ze niet negeren. En de laatste peilingen van zowel de roddelkranten als de ernstige kranten wijzen duidelijk op een grote verschuiving die wel democratisch gezinden zouden moeten beangstigen en moeten doen besluiten om ernstig de kiezer wat beters voor te schotelen.

Gemeten aan de hand van kiesprogramma’s kan de PVDA beduidend linkser dan PS, Vooruit, Ecolo en Groen, worden genoemd, tegenover die anderen die dan weer aangeduid worden als centrumlinks. Maar de mensen zullen geleidelijk aan wel gaan inzien dat op socio-culturele thema’s de PVDA volgens meerdere onderzoeken ongeveer even progressief is als Vooruit en Groen in Vlaanderen, maar dat zij veel meer oog hebben voor de burger en voor de realiteit van economische, ecologische en humanitaire projecten.

Rik Torfs zijn avontuur bij cd&v is (om duidelijke redenen) van korte duur geweest. Als ‘wit konijn’ vond hij nooit zijn plaats binnen de partij. In een interview met de krant ‘De Morgen’ zei Torfs ook kort voor zijn exit, hoe hij zich niet lekker voelde in die partij en het hele gedoe in kamer en senaat.

“Voor het eerst in dertig jaar sta ik weer regelmatig met tegenzin op als het maandag is. Het gevoel van: ik moet weer. Dat is toch vreselijk?”

Hoe vreselijk kan dat wel zijn en hoe wil men gaan op zien tegen een politiek drama in 2024?

Grondwetspecialist en de broer van Oosterweel-intendant Alexander D’Hooghe, David D’Hooge, die recentelijk wel scherpe opiniestukken schreef over de nood aan een herverkaveling van het politieke landschap, waarin zijn gesprekken met politici over een ‘hergroepering van het centrum’ op niets uitdraaiden, zegt

 “Blijkbaar moet men eerst het drama van de verkiezingen van 2024 afwachten.”

+

Voorgaande

+++

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

4 thoughts on “Mogelijke nieuwe partij tegen het rechts extremisme in België

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: