Rubriek energie transitie – juli 2022

Met een prachtige reeks linken hier door Horstman aangeleverd, kunnen wij de zomer, die echt zomers is, ingaan.

Op een bepaalde televisie zender (wij noemen ze de emo tv = VTM) spraken ze regelmatig over overmatige en ondraaglijke temperaturen; geen wonder dat vele mensen zich hierdoor lieten opjagen en de kuststreek deden opzoeken. De televisiebeelden die ons vandaar bereikten toonden hoe erg het met de mentaliteit van die kustbezoekers en dagjestoeristen is gesteld, waarbij vele mensen zo maar al hun troep op het strand achterlieten. Hoe durfden zij het strand, voor hen die na hun komen, zo vuil achter laten, met overal blikjes en flesjes! Al dat achtergelaten plastiek ook nog eens door het opkomende zeewater opgeslokt te worden en de zeeën vervuilend en zeedieren vergiftigend.

Al die zaken van menselijke vervuiling kunnen ook wel onze aandacht verdienen. Het wordt hoogtijd dat mensen er van bewust worden gemaakt hoe zij de natuur mee helpen om zeep helpen.

Dat de hier vermelde klimaatweetjes veelal afkomstig vanuit de wetenschap, moet ons juist geruststellen, want zulke sensatieberichtgeving als het Laatste Nieuws en VTM (van mediabedrijf DPG Media) helpen ons niet erg vooruit. Wij kunnen ons best richten op hen die klimaatwetenschap of klimatologie hoog in het vaandel wensen te dragen. Dat het een willekeurige mening van een willekeurige meninggevers zou zijn moet ons niet storen in dat geval, omdat het meninggevers zullen zijn die hun hart op de juiste plaats dragen en bewust ernstig bezig houden met de weersverschijnselen.

De verminderende wereldbevolking zal haar handen vol hebben om op zoek te gaan naar oplossingen om de klimaatverandering, in de slechte zin, tegen te gaan, en oplossingen te zoeken om voor die grote wereldbevolking een aangenaam leefklimaat te verzekeren.

Raymond FANTASTische Horstman

Ook al is het dan vakantietijd en is het heel warm in het oosten des landes toch zal er desondanks gepubliceerd dienen te worden. Ik zou het kunnen hebben over de stikstof crises maar dat valt toch meer onder rubriek duurzaamheid. Dat houdt u dus nog te goed. Verder zou ik het kunnen hebben over de hittegolf die er aan komt volgens de weerprofeten. Maar die zal toch eerst dienen plaats te vinden. Bij voorkeur landelijk en als het kan met een heus record. Het zou wel 42°C kunnen worden althans dat wordt beweerd. Maar voorlopig zijn dit slechts beweringen waarvan ook de weerprofweten toegeven dat ze niet of nauwelijks onderbouwd zijn. Het is ook niet dat ik er op zit te wachten. Van mij mag die hitte rustig weg blijven. Maar over het weer hebben we gelukkig niet zo heel veel te zeggen. Vandaar dus vandaag een aantal weetjes…

View original post 956 more words

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: