Russische soldaten hebben doelbewust burgers gefolterd, verkracht en gedood

Russen plegen oorlogsmisdaden in Oekraïne

Datgene waar de Oekraïense president Zelensky al weken voor waarschuwde, blijkt na onafhankelijke onderzoeken echt wel zo te zijn.

Er waren wel al filmpjes her en der opgedoken op sociale media, maar hier kon men van echtheid en getrouwheid niet echt spreken. Filmpjes van oog­getuigen op sociale media insinueerden de afgelopen weken wel dat het Russische leger zich aan oorlogsmisdaden schuldig maakte, maar in Boetsja (Bucha) konden voor het eerst internationale televisieploegen de situatie op het terrein verkennen en filmen.

Uit een nieuw rapport van Human Rights Watch (HRW) blijkt dat Russische soldaten doelbewust burgers, ook minderjarigen, uit schuilkelders halen om ze te doden of te verkrachten. De mensenrechtenorgani­satie besluit dat dit zonder twijfel oorlogsmisdaden zijn, die ook als dusdanig ­bestraft moeten worden.

Meer dan eens heeft de Oekraïense president Volodymyr ­Zelensky gesproken over de gewelddaden die door de Russische troepen tegenover de burgers van Oekraïne werden verricht. Trouwens als men hoorde dat de meeste aanvallen in de nacht of om zes uur ‘s morgens plaatsgrepen kon men al indenken dat dit was om de bevolking te terroriseren.

Zondag herhaalde de Oekraïense president dat Rusland een ­genocide pleegt op Oekraïners. Tussen systematisch oorlogsmisdaden begaan en een genocide plegen (of het doelbewust willen vernietigen van een volk), is nog een groot verschil. Ook valt het niet altijd makkelijk te bewijzen dat er doelbewust een bepaalde bevolkingsgroep wordt geviseerd.

Nu dat Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit bepaalde gebieden en de pers mee met Oekraïense soldaten de getroffen gebieden bezoekt, valt op hoe de Russen gewone mensen hebben gedood en zelfs boobytraps hebben gelegd bij de lijken, zodat er nog meer slachtoffers kunnen gemaakt worden bij het opruimen van de doden.

Volgens de getuigenissen uit de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, Boetsja, zopas bevrijd door het Oekraïense leger, heeft het terugtrekkende Russische leger tot wel 300 burgers willekeurig ­geëxecuteerd toen die zich op straat waagden. Tientallen doden met een fiets of boodschappen naast zich werden gefilmd langs de weg, de handen vastgebonden op de rug. Dat doet denken aan de grootste massaslachting die door de terugtrekkende ­nazi’s op burgers in Frankrijk als ­zinloze wraakactie werden gepleegd in het Franse dorpje Oradour-sur-Glane, in 1944.

Ook zijn er filmbeelden gemaakt van burgers in hun huizen en schuilkelders, die blijken gefolterd te zijn voor ze werden dood geschoten. Men kan niet naast die Russische barbarij kijken, waarbij men zich kan afvragen of het uit frustratie was dat die jonge soldaten zulke wandaden hebben begaan óf omdat het hen werd opgedragen dat te doen.

Er waren al bewijzen voor het ­gebruik van bijvoorbeeld clusterbommen en brandbommen op woonwijken. Ook kan men vragen stellen wat het doel was van de aanvallen op de kerncentrales.

‘Dit is de zoveelste misdaad in een lange waslijst van misdaden van dit regime en deze oorlog’,

zei Ugur Üngör, hoogleraar genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam, tegen de NOS.

‘Als bij onze politici nu pas het idee begint te dagen dat dit een criminele ­bezetting is, dan zijn ze daar vijf weken te laat mee. Er is niets fundamenteels veranderd in de aard van het conflict.’

Al van bij de aanvang van die zogenaamde vredesmissie konden wij hier al beelden zien die het tegendeel van een hulpverlening of vredesmissie weer gaven. Het roekeloos met een tank over een burgerauto rijden was niet echt een noodzakelijkheid om zulk een missie uit te voeren.

In bepaalde gevallen kunnen Russische soldaten zich beroepen dat zij zich moesten verdedigen tegen burgers die hen aan vielen of vermomde partizanen waren. Ook is het moeilijk om zo maar op anonieme getuigenissen of om op TikTok filmpjes af te gaan.

Er mag geen twijfel bestaan indien men iemand van oorlogsmisdaden wil beschuldigen. Als het Internationaal Strafhof in Den Haag zich moet buigen over de kwestie, dan heeft het ook een beschuldigde nodig, die individueel verantwoordelijk gesteld kan worden voor de feiten ter plaatse én uit­geleverd kan worden. Vraag hierbij zal dan ook zijn of diegenen die zulke wandaden deden dat op eigen initiatief deden of in opdracht of navolging van een bepaalde commando, en door wie die opdracht dan ook gegeven werd. Men kan zich natuurlijk indenken dat de Russische president alle verantwoordelijkheid voor gepleegde gruweldaden van zich zal willen afschuiven. Trouwens blijft deze alle oorlogsvoeringen ontkennen en blijft hij bij hoog en laag beweren dat Rusland de verdrukte Oekraïners ter hulp is gekomen.

Het Hof kan ook ­niemand in absentia berechten – dus ook niet de Russische president Poetin – die ook altijd zal beweren dat hij niet persoonlijk kan verantwoordelijk gesteld worden voor de doden.

Toch geven deze nieuwe schendingen wel een zeker politiek ­gewicht aan Zelensky’s claim. De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse kanselier Olaf Scholz en de Nederlandse premier Mark Rutte gaven op Twitter aan dat Rusland zich zal

‘moeten verantwoorden voor zijn misdaden’.

Wij moeten echter spijtig genoeg vaststellen dat men in meerdere landen de laatste jaren verschrikkelijke dingen tegen bepaalde bevolkingsgroepen heeft zien gebeuren, waarbij de daders toch ongestraft zijn kunnen weg komen, ook al bestaan er internationale overeenkomsten om bepaalde zaken niet ongestraft te laten. Gevaar is dat dit ook weer met Rusland en Poetin zal gebeuren.

Syrië, waar het ook Poetin was die verschillende oorlogsmisdaden liet plegen, Jemen of Myanmar zijn slechts enkele voorbeelden van plaatsen waar mensenrechten zijn geschonden en meerdere oorlogsmisdaden zijn gepleegd, terwijl de plegers van die oorlogsmisdaden daar aan de macht bleven.

Rusland is zelf een machtig lid van de VN ­Veiligheidsraad en had in februari er zelfs het voorzitterschap van, waarbij het moest beslissen of er maatregelen zouden getroffen worden tegen een vernoemde agressor (haarzelf). Die raad zou dan moeten instaan voor het

‘beschermen van burgers tegen wreedheden op grote schaal’.

Naar gelang meerdere berichten binnen stroomden van wat het Russisch leger in Oekraïne deed kan men er wel op aan dat daar heel wat zaken zij gebeurd die niet menselijk zijn en ontolereerbaar zijn.

Belangrijk is ook hoe andere landen bepaalde acties van de oorlogvoerende partijen willen bekijken. Zijn het verdedigbare handelingen en is men er wel echt zijn boekje te buiten gegaan?

Beelden die nu binnen stromen lijken wel te bevestigen dat de Russen meermaals hun boekje te buiten zijn gegaan. Hierbij kan men dan ook de vraag stellen of er niet vooraf een bepaalde doelstelling was aangegeven of een opdracht om zulke daden als te ondernemen te maken.

Vraag is ook of dat de Russische schendingen wel tot voldoende zware sancties leiden, want men kan in vele landen merken dat belangrijke sectoren of deze waar veel geld bij betrokken is, zoals de diamant, olie en gassector nog gewoon kunnen door gaan.

Het bloedbad dat in Boetsja op te merken viel, moet Europa wel tot meer sancties dwingen. De Europese Unie kan niet zo maar aan de zijlijn blijven staan en niets ondernemen tegen de verschrikkelijke wandaden van een agressor die er lijkt mee weg te kunnen koen, en in zijn land met zijn zogenaamde vredesmissie de bevolking blijft bedriegen.

Europees president Charles Michel twitterde dat hij ‘geschokt was door de gruwel­daden’ en zei dat er ‘nieuwe sancties en extra steun voor Oekraïne’ onderweg zijn. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil de sancties tegen Rusland aanscherpen en meer steun aan het Oekraïense leger geven.

Woensdag plannen de EU leiders weer samen te komen om over een 5de pakket sancties te spreken die dan nog deze week goedgekeurd zouden kunnen worden.

‘De vijfde ronde van strenge Europese sancties moet er zo snel mogelijk ­komen’,

zei de Estse premier Kaja Kallas.

Een aantal achterpoortjes uit het vierde pakket wordt gesloten en Europa legt nog meer handelsstromen naar Rusland droog.

Voor het ogenblik zien wij nog wel dat de export van Europese producten, die belangrijk zijn voor de Russische energiesector en de militaire industrie, toch nog verder ingeperkt zouden moeten worden. Hierbij komen de ministers steeds verontschuldigend met het principe op de proppen dat de sancties Rusland meer pijn moeten doen dan Europa. Verder stelt het probleem, dat hoe meer sancties er genomen worden, hoe lastiger het wordt ze unaniem goed te keuren. Het komt er namelijk op aan dat Europa aan één zeel moet trekken. Zo gaat het ook bijvoorbeeld niet op de haven van Antwerpen te sluiten voor Russische schepen terwijl Rotterdam en andere Europese havens die schepen verder rustig bij hen mogen laten aanmeren.

Een ander groot probleem is natuurlijk onze afhankelijkheid van olie en gas, al hoewel Rusland het geld voor die grondstoffen ook hoognodig heeft. ­Volgens een schatting van Oxford Economics kon Gazprom in maart 9,3 miljard dollar in de Russische economie pompen.

De Baltische staten hebben zelf al de beslissing genomen om geen gas meer af te nemen van Rusland. Maar de andere staten van de EU zijn óf te laf óf te bang om hun energie afhankelijkheid van Rusland af te breken.

De troepen, die Moskou nu teruggetrokken heeft uit het noorden, kunnen eventueel naar het oosten gestuurd worden. Militaire analisten houden er rekening mee dat Rusland daardoor de helft meer soldaten kan inzetten dan het Oekraïense leger er op dit ­moment heeft.

Voor de invasie had Oekraïne aan die frontlijn zijn best getrainde soldaten gelegerd. Het ging om tien brigades, samen ­ongeveer 25.000 soldaten. Het is niet gekend hoeveel daar nog van overblijven en in welke mate zij nog voldoende vermogen en weerstand hebben om een versterkte Russische troepenmacht de baas te kunnen.

Wij kunnen er wel op aan dat Rusland zwaardere verliezen heeft geleden dan het dacht te lijden. De Navo schat dat al 40.000 Russische soldaten gewond, gevangengenomen, overgelopen of gedood zijn. De (voorlopige) terugtrekking in het noorden wordt gezien als een strategische én morele nederlaag. Op de Russische staatstelevisie was zelfs kritiek te horen op de ­terugtrekking.

‘Misleid en demoraliseer onze soldaten en onze mensen niet met deze gekke ­berichten’,

zei de bekende tv-presentator, Vladimir Solovjov.

+

Voorgaand

 1. De peperbus van nonkel Miele (14): VS wil oorlog in Oekraïne
 2. Zelensky’s toespraak in Belgisch parlement
 3. Zelensky in zijn toespraken telkens verwijzend naar nationale trauma’s

++

Vindt ook te lezen

 1. Marioepol symbool van Poetins streven om het democratische Oekraïne te vermorzelen, in een wurggreep
 2. Beperkingen in Rusland als gevolg van sancties van het Westen voor de vredesmissie in Oekraïne.

+++

Gerelateerd

 1. Over mensen die nooit meer thuiskwamen
 2. Drie jaar na de MH17 blijft het Kremlin zich dagelijks bemoeien met een kwestie waarover het zegt niets mee te maken te hebben
 3. De peperbus van nonkel Miele (10): Oekraïne
 4. De peperbus van nonkel Miele (16): Oekraïne
 5. Oorlog in Oekraïne
 6. Verdringing en ontkenning van Russische aanwezigheid Oekraïne
 7. Hoe kan Oekraïne de informatieoorlog van Rusland winnen?
 8. Oorlogsmisdaden Oekraine gefilmd
 9. Russische sporters en kunstenaars moeten zich publiekelijk tegen de Russisch- Oekraïense oorlog uitspreken
 10. Kremlin: in een paleisrevolutie draait het om de zesde colonne

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

4 thoughts on “Russische soldaten hebben doelbewust burgers gefolterd, verkracht en gedood

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: