Design a site like this with WordPress.com
Get started

Een regering die maar geen stappen wil nemen om haar burgers dure energierekening te verlagen

31 Januari 2022

Weer eens kunnen wij in België waarnemen hoe er vele bewindvoerders zijn die wel woorden in de media willen sturen om aandacht te krijgen, maar bij die woorden geen daden willen voegen.

Al weken zijn ze aan het bakkeleien over de hoge energiekosten waarmee mensen te kampen hebben. Toch blijken ze er niet aan uit te geraken om de zure pil te verzachten.

Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

Eigenaardig genoeg lijkt het er op dat iedereen het erover eens is dat er iets moet gebeuren, maar helaas blijven doortastende keuzes uit. De stijgende energiefactuur in combinatie met de besparing in de kinderbijslag en een inflatie die haar hoogste peil bereikt sinds 40 jaar, zorgt voor heel wat financiële kopzorgen en onzekerheid bij gezinnen.

Afgelopen jaar was er al veel druk op huisgezinnen door de coronatoestanden en velen die in economische werkloosheid vielen. Mensen zijn er ook bewust van dat aan die hele Coronacrisis een prijskaartje hangt dat zij in de komende maanden ook wel zullen voorgelegd krijgen. Hierbij komt dan ook nog een aankloppende politieke crisis, waarbij Amerika door haar bemoeizucht nog eens vuur stookt omtrent de affaire RuslandOekraïne. Met een mogelijke escalatie in het zicht zal dat nog een extra druk op gas en olievoorraden veroorzaken. Voor de staat zal bij het behouden van 21% BTW er wel een aardig duitje in de portemonnee terecht komen. Misschien is dat wat er binnenskamers door de Belgishe regeringsvoerders wel wordt verhoopt om zo de groter geworden put in de staatskas weer wat aan te vullen.

Het talmen werkt echter op vele mensen hun zenuwen. De besluitloosheid doet velen eerder denken dat wij met een zeer zwakke en niet eensgezinde regering zitten opgescheept. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de politieke besluitvorming in het energiedossier talmt. Een duurzame en structurele oplossing dringt zich op. Ook de Gezinsbond vraagt op korte termijn een reële daling van de energie-uitgaven voor de gezinnen gecombineerd met een grote investeringsgolf in renovatie. Hierbij mogen wij ook niet vergeten dat meerdere gezinnen eerder al geïnvesteerd hadden in zonnepanelen en zich bedrogen moesten voelen door het niet door gaan van terugdraaiende meters. Voor de zoveelste keer had de regering de bevolking in de maling genomen. Erger nog is dat zij de elektriciteitsfirma’s van elektriciteit laat voorzien door die houders van zonnepanelen, waarvoor die houders dan nog eens moeten betalen en waarbij die firma’s zich dan nog eens laten vergoeden door de afnemers van die elektriciteit. Nogal wiedes dat zij de regering zeer dankbaar zijn voor die dubbele winst. Zo ook wrijft Engie zich lekker in de handen. Voor hun maakt het niet uit of de extra gascentrales er al of niet zullen komen en/of hun kerncentrales zullen moeten voortboeren. In alle gevallen zullen zij twee maal geld kunnen scoren.

Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

Ondertussen moeten vele gezinnen toezien hoe zij hun winkelkar inhoud zien slinken terwijl ze alsmaar meer moeten betalen. Onbegrijpelijk dat de heren en dames van de regering niet inzien dat de financiële draagkracht van heel wat gezinnen werkelijk ernstig onder druk is komen te staan. In 2020 gaven gezinnen ongeveer 5% van hun inkomen uit aan energie (cijfers Statbel). Voor de armere gezinnen liep het op naar 8%. De prijzen zijn nu verdubbeld tot verdrievoudigd. De impact op het huishoudbudget nam gelijkaardig toe. Voor een gemiddeld verbruik van gas en elektriciteit (cijfers VREG) is de energiekost in januari 2022 opgelopen tot 422 euro per maand. Pre-corona was dat 165 euro per maand. Deze cijfers liegen er niet om: een reële daling van de energiekost in de uitgaven van de gezinnen die impact heeft op korte termijn is broodnodig. Een verlenging van het recht op sociaal tarief voor de uitgebreide doelgroep met het laagste inkomen lijkt vanzelfsprekend. Maar ook voor gezinnen met een hoger inkomen is een oplossing nodig.

Het zal politieke moed vergen om tot een voor de burgers goede politieke beslissing te komen waarbij er geen Kafkajaanse oplossing met BTW verlaging en accijnsverhoging zal worden gebracht om uiteindelijk tot een zelfde verhouding te komen.

Een verlaging van de btw op energie naar 6% kan een oplossing vormen. De federale regering kan de accijns op energie laten zakken. En ook de Vlaamse regering kan ingrijpen. Er zitten nog heel wat kosten in de elektriciteitsfactuur die daar eigenlijk niet thuishoren. Voor gezinnen met betalingsproblemen veroorzaakt het ‘ontradingstarief’ bij de netbeheerder enkel meer problemen. Een tijdelijke aanpassing van dit tarief naar het marktgemiddelde kan de betaalbaarheid verbeteren.

Photo by u0410u043bu0435u043au0441u0435u0439 u041cu043eu0439u0441u0430 on Pexels.com

Gas en elektriciteit behoren tot de noodzakelijke middelen om een comfortabel leven te leiden. Het zijn niet bepaald genotsmiddelen, maar wel essentiële middelen. Zonder energie kan je in onze moderne maatschappij niet menswaardig leven.

Het komt er ook niet op aan om nu met een cheque af te komen van een luttele €100 voor slechts een zeer beperkt aantal mensen. Ook de modale inkomens moeten bedacht worden. en er moet eens ernstig werk gemaakt worden van een lange termijn oplossing. Bijzonder moet ook na gegaan worden hoe bepaalde energie leveranciers klanten ronselen. De laatste dagen is duidelijk geworden dat er bepaalde firma’s wel zeer corrupte manieren gebruiken. Hierop moet de Vreg en de regering nazicht houden en de kapers op de kust verwijderen.

+

Voorgaande

Stijgende inflatie samen met COVID het grote onderwerp van 2021

++

Aanvullende lectuur

Kan er niet wat extra geld gedrukt worden

+++

Gerelateerd

  1. Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?
  2. Algemene loonindexering is onwenselijk
  3. Privatisierung und Liberalisierung des nachgelagerten Strommarktes
  4. Wadersloh Energie: Kalter Winter 2021 führt zu Nachzahlungen
  5. The Only Solution For Energy Crisis Is Get Back With Nature Using Your Mindset

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

15 thoughts on “Een regering die maar geen stappen wil nemen om haar burgers dure energierekening te verlagen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: