Een wachter die het zwaard ziet komen

Elke dag gebeurt er wel iets. Op elke plaats gebeuren er dingen die anderen aangaan die daar wonen of zelfs verder weg. De geschiedenisboeken staan vol met gebeurtenissen die de manier van leven van velen hebben beïnvloed. Sommige gebeurtenissen kwamen onverwacht, voor andere was gewaarschuwd.

Photo by Daniil Ustinov on Pexels.com

In het leven kunnen wij mensen vinden die op de uitkijk staan of mensen die opmerken wat er gebeurt, terwijl anderen niet opmerken wat er op hen af zou kunnen komen. Zij die geloof in God hebben gevonden, moeten hun verantwoordelijkheid op zich nemen. Zij moeten optreden als wachters en de mensen waarschuwen voor de dingen die komen gaan. Gelovigen in God zouden op de hoogte moeten zijn van Zijn Plannen en als zodanig ook anderen moeten vertellen over Gods Plan. Velen weten niet dat God de mens heeft toegestaan de wereld te regeren, maar dat alles wat zij doen of willen doen, bekend is bij God. Jehovah, God, kijkt naar hen die Hem liefhebben, en verwacht van hen dat zij de mensen waarschuwen voor mogelijke gevaren of voor dingen die verkeerd gaan.

“Maar als de wachter het gevaar ziet aankomen en niet op de bazuin blaast, dan wordt het volk niet gewaarschuwd; komt het zwaard en velt het iemand neer, dan eis Ik zijn bloed van de wachter op, ook al is die man gevallen vanwege zijn eigen schuld.” (Eze 33:6 WV78)

2022 begon met enkele zware stormen op bepaalde plaatsen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, maar ook enkele politieke gebeurtenissen die ons zorgen moeten baren. Kijkend naar Oost-Europa kunnen we zien dat er een troepenopbouw is door Rusland, waar een leider heerst, geen andere gedachten toelaat en anderen wil laten weten dat zijn natie de grootste natie op aarde is. Zijn megalomanie en verlangen naar meer macht kunnen de wereld in groot gevaar brengen. We moeten hiervoor waken.

Het oude jaar, vol Corona-nieuws is versleten en moe, en de mensen verlangen weer naar meer bewegingsvrijheid en een normaal sociaal leven. Maar door dat grote verlangen om weer wat meer plezier te hebben, is het mogelijk dat hun blik op hun eigen omgeving te beperkt blijft en dat zij het opkomende gevaar van de Koning van het Noorden niet opmerken.

Daarom is het aan de gelovigen om naar buiten te treden en de wereld te vertellen over het evangelie van Jezus Christus, dat hij op een dag op aarde zal terugkomen om te oordelen over de levenden en de doden. Voordat hij weer hier op aarde zal zijn, zullen wij een verschrikkelijke tijd tegemoet moeten gaan. Ja, wij moeten weten en er ons bewust van zijn van de mogelijke verdrukking die op ons afkomt.

Photo by Avery Nielsen-Webb on Pexels.com

Als gelovigen in Jezus Christus, laat ons terdege bewust zijn van het mogelijke gevaar dat op de wereld afkomt en laat ons als vuurtorenwachters signalen in de wereld sturen zodat voldoende mensen de gevaarlijke kliffen tijdig zullen waarnemen.

Niet alleen moeten de christenen zich afkeren van goddeloosheid, maar zij moeten ook de wereld de verborgen boosheid tonen en de mensen bewust maken van de gevaren die over hen kunnen komen als zij zich niet afwenden.

Zij die de Bijbel kennen en God liefhebben moeten er zich van bewust zijn hoe in het Boek der boeken tekenen zijn opgetekend die de mensen zouden moeten kunnen herkennen en zo beseffen dat die gebeurtenissen allemaal deel uitmaken van de Tekenen der Einde der Tijden. Dus wees paraat, ken de Geschriften en zie wat er mogelijk aan het gebeuren is of zal komen te gebeuren.

+

Engelse versie / English version: A watchman seeing the sword coming

Voorgaande

 1. Hoe moeten we prediken?
 2. Jezus Christus is de perfecte beveiliging in stormen

++

Aanvullend

 1. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 2. De Dag is nabij #7 Thema van de dag
 3. De Dag is nabij #8 Overzicht
 4. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 5. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 6. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 7. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 8. De nacht is ver gevorderd 25 Slot
 9. Tekenen der Laatste Dagen
 10. Kunnen focussen in een hectische tijd
 11. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 12. Gedachte bij de dagelijkse bijbellezing van 16 december
 13. Gedachte voor vandaag: Tijd voor God kunnen plaatsen

Published by Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

4 thoughts on “Een wachter die het zwaard ziet komen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: