Design a site like this with WordPress.com
Get started

Vierders van de geboorte van een god

Regelmatig horen wij in de media vertellen dat Christenen op 25 december de geboorte van hun god Jezus Christus zouden vieren. Ook al mag een meerderheid van Christenen op Kerstdag de geboorte van Jezus Christus vieren, is hij niet geboren op die dag en is hij nog minder God die hier op de aarde zou gekomen zijn om de mensen te verlossen door te doen alsof hij stierf, want God als eeuwig Geestelijk Opperwezen kan niet sterven.

Die media die zoiets verkondigen spreken meestal het hele jaar door over “de Christenen” geloven dit of doen dat, terwijl zij het in weze meestal enkel over de Katholieken hebben, alsof de Protestanten geen Christenen zouden zijn. Verder zien zij over het hoofd dat er ook heel wat Christenen zijn die zich niet houden aan de heidense feesten, zoals Kerstmis, Pasen, Halloween, Allerheiligen, Allerzielen en andere, en die ook niet zoiets hebben als eerste en tweede of heilige communie hebben.

Naar het einde van het jaar vertonen heel wat rituelen zich in het openbaar. Eerst wordt er aan spoken of geesten gedacht wanneer men herdenkt dat doden zouden opstaan en gaan ronddwalen of naar folterplaatsen zouden gaan of naar een hemel waar zij “rijstpap met een gouden lepeltje” zouden eten. Na die dodenherdenkingsdagen eind oktober begin november maken de mensen zich klaar om de donkere dagen tegemoet te treden met wat meer licht. He bijkomende licht in de straten is natuurlijk zeer fijn en daar kan men niets op tegen hebben. Want wie wil in deze donkere tijd van het jaar niet wat meer licht.

Maar met dat licht moet men wel opletten, dat men het niet gaat verheerlijken, zoals in Scandinavische landen gebeurt.

Foto door cottonbro op Pexels.com

Velen halen een kerstboom in huis om deze te versieren. Eveneens wordt er duchtig werk van gemaakt om de huiskamer en soms ook de tuinen leuk te versieren. Dat neemt de saaiheid van de donkerte wel weg.

Hierbij moet men echter wel opletten dat men niet te ver gaat en zeker geen afgodsbeelden gaat plaatsen of de indruk geeft dat men een kerstkindje aanziet als een godheid.

Foto door Jeswin Thomas op Pexels.com

Op vele plaatsen ziet men dat er gewacht wordt tot de 24ste alvorens de nacht in te gaan en het ‘kerstkindje’ in de stal te leggen, waarbij dan ook allerlei liederen worden gezongen die dat kind eren. Bij vele Christen groeperingen gaat zo veel aandacht naar toe dat de Allerhoogste God opzij wordt geschoven. Voor die God van Jezus Christus wordt dan niet enkel rond Kerstmis, maar ook de rest van het jaar minder aandacht geschonken. Terwijl het juist Die Godheid, die God is boven alle goden, zou moeten zijn die men dankbaar herdenkt voor de geboorte van die man die in Bethlehem geboren is en in Jeruzalem gestorven is.

Men spreekt deze dagen ook van het licht dat de wereld zou binnengestapt zijn. Jezus mag dat licht in de wereld zijn, maar wij mogen niet vergeten dat Jehovah God, de Bron van het licht, dat licht aan de wereld geschonken heeft. Het is aan de ware christenen in deze donkere tijden om Die Enige Ware God aan de wereld te tonen en te laten zien dat Jezus niet Die God is, maar Zijn geliefde gezonden zoon, die zijn leven voor ons gegeven heeft.

Het komt er op aan dat ware Christenen aantonen aan de wereld dat God het licht is en dat zij die in eendracht met Hem komen te leven uit de duisternis zullen getild worden.

“En dit is de boodschap, die we van Hem hebben gehoord, en die we u verkondigen gaan: God is Licht; en in Hem is geen spoor van duisternis!” (1Jo 1:5 Canis)

Zij die de Enige Ware God aanbidden en Zijn Woorden als Waarheid aannemen en trachten  te beoefenen, laten zich niet alleen ertoe inspireren overeenkomstig Gods rechtvaardige beginselen te leven. Het is namelijk zo dat indien iemand in eendracht met God is, deze zal wandelen in het licht.

Het spijtige in onze huidige wereld is, dat deze grotendeels bevolkt wordt door mensen die God niet kennen en die hem in de meeste gevallen zelfs niet wensen te kennen. Het is zoals Jesaja eeuwen geleden onder inspiratie van God zei:

“Want zie, terwijl de duisternis de aarde bedekt, En het donker de volken: Is Jahweh over u opgegaan, En straalt zijn glorie over u uit;” (Jes 60:2 Canis)

De aarde en de volken liggen in het donker, maar op de ware christenen zal het licht van Jehovah, de Enige Ware God schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is. In deze periode van koude en duisternis zijn er heel wat die honger lijden en behoeftig zijn. In deze periode moeten wij nog meer aan hen denken en voor hen licht laten schijnen als werkers en getuigen voor God.

“Wanneer ge uw hart voor den hongerige opent, En den versmachtende verzadigt! Dan zal uw licht in de duisternis stralen, Uw nacht zal zijn als klaarlichte dag;” (Jes 58:10 Canis)

De duisternis die voortspruit uit een gebrek aan geestelijk licht dat afkomstig is van Jehovah God, de Vader van de hemelse lichten, kan terzijde gelegd worden door hen die onder Christus Jezus zijn. De ware volgers van Christus zijn gered uit de macht van de duisternis. Door hun overplaatsing in het Koninkrijk van zijn Zoon, van wie God heel veel houdt, kunnen die volgelingen van Jezus nu onder zijn hoede mee helpen het Goede Nieuws te verspreiden en die Blijde Boodschap is één van algeheel licht.

“Hij heeft ons uit de macht der duisternis bevrijd en ons overgebracht naar het Rijk van zijn geliefden Zoon,” (Col 1:13 Canis)

Met de verzekerde hoop die wij in Christus hebben moeten wij nu deze dagen mensen proberen te bereiken (op een veilige manier) en hen het positieve voor ons leven laten kennen, zodat ook zij dat belangrijkere licht in het leven zullen komen te zien.

Jehovah de Bron van het licht heeft ons Zijn eniggeboren zoon gegeven als licht voor de wereld. Laten wij daar aan denken en er dankbaar voor zijn en dat gegeven licht volgen, zodat wij ook in het licht zullen mogen wandelen.

“Een ander maal richtte Jesus het woord tot hen, en sprak: Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens bezitten.” (Joh 8:12 Canis)

 

+

Voorgaande

 1. Allhallowgetijde met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen
 2. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 3. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 4. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 5. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 6. Gods Licht
 7. Innerlijk licht
 8. De schakelaar moet aangeschakeld staan
 9. Oplichten in de duisternis
 10. Laten wij verder gaan
 11. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus

++

Vindt ook te lezen

 1. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 2. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 3. Rituelen en en tradities belangrijker dan intiem geloofsgevoelen
 4. God’s Licht
 5. Een plaats voor een vreemdeling en een vluchteling
 6. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 7. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte (Our World)
 8. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 9. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 10. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 11. Christenen
 12. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 13. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 14. De Enige Ware God
 15. Rond God de Allerhoogste
 16. God boven alle goden
 17. Geloof in dingen van God
 18. Jezus zoon van God
 19. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 20. Christus Jezus – de zoon van God
 21. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 22. Verkondiger Jezus ook de redder
 23. Voorwerpen rond de geboorte en dood van JezusDe wereld van Lucas #2 Geschiedschrijver en evangelist
 24. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 25. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 26. Verwijzend naar het licht
 27. God’s Licht
 28. Innerlijk licht
 29. Yo soy la luz del mundo – I Am the Light of the World – Ik ben het licht van de wereld
 30. Sabbatviering omtrent Licht in de duisternis
 31. Diegene verbeterend die van Hem houdt
 32. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 33. Oplichten in de duisternis
 34. De schakelaar moet aangeschakeld staan
 35. Laten wij verder gaan
 36. Een grote dekkende lading voor kleine geloofsgemeenschap
 37. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
 38. Verspreiders van het woord
 39. Prediken tot een ongelovige wereld
 40. Opkomend voor Christus #2 Sprekend uit liefde voor Christus
 41. Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging
 42. God, Laat mij een lichtpunt in deze donkere tijden zijn

+++

Gerelateerd

 1. Van herfst tot Kerst…
 2. Bethlehem
 3. I wish you A Blessed Christmas, maar wat bedoel ik daarmee?
 4. AdventEdito: Kerst op afstand
 5. De meest knusse tijd van het jaar komt eraan
 6. Nougabollen
 7. Weihnachten (Theodor Storm), Kerstgedicht (Joseph Brodsky)
 8. Kerst – R.S. Thomas
 9. 1948 en kerstmis
 10. Gedachte bij foto ‘Semaine de Noël devant les grands magasins’ (1954)
 11. Kerst 2020
 12. Kerstmis 2020
 13. Onze corona-kerst
 14. Feestdagenplanner 2021
 15. Omdat het bijna Kerstmis is…
 16. It’s beginning to look a lot like Christmas … – Kriebelt het bij jou ook al om je kerstboom te zetten?
 17. Bijna Kerstmis
 18. Kerst
 19. De kerstkaart
 20. Kersttijd met tieners
 21. Kerstboom
 22. Aangeklede Kerstboom
 23. Kerstdecoratie Special
 24. Kerstsfeer
 25. 50 kerstsfeerfoto’s ||50 Christmas Photos
 26. Recensie : Christmas Shopaholic
 27. Hoe vind ik het perfecte cadeau?
 28. Geen witte maar groene kerst: zo pak je de feestdagen duurzaam aan!
 29. Een miljoen biljoen Kerstmannen
 30. Hohoho!
 31. Het kind in een kribbe, een visioen van Hugo van der Goes (ca 1480)
 32. Kerstmis in de straat
 33. Geen plaats in de herberg
 34. Koloniseren en Kerstenen – Frida Kahlo – In de Sporen van Reclus – De ‘Andere School
 35. Het kan zo ‘simpel’ zijn
 36. Mijn rituelen
 37. Why Christmas isn’t all bad / Kerstmis is niet helemaal slecht
 38. The Spirit of Christmas / De geest van Kerstmis
 39. Gelovigen delen hun waarden
 40. Eenzaam kerstfeest
 41. Vier Kerstmis 2021
 42. Lichtpuntjes 2021
 43. Nee, we zijn niet aan de drugs
 44. De clichés en het genot van kerstfilms

Published by belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 thoughts on “Vierders van de geboorte van een god

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: