Doden spreken niet

Die Toten sprechen und denken nicht

Denken aan overledenen

Het is niet slecht om regelmatig eens te denken aan hen die overleden zijn. Zie die ons genegen waren, maar ons voor goed verlaten hebben, hoeven niet uit onze gedachten te verdwijnen. Regelmatig kunnen wij aan hen denken.

De herfst is het seizoen bij uitstek om te denken aan leven en dood. In de natuur zien wij de vergankelijkheid van de dingen met de bladeren aan de bomen die beginnen te verkleuren en dan afvallen om op de grond te gaan wegrotten en tot stof te komen, om zo weer voedsel te zijn voor andere dieren en planten, en nieuw leven te genereren.

Met die natuur die de verandering laat zien en voelen, gaan wij weer donkere dagen tegemoet. Zelf gaan wij weer eens stilstaan bij die overgang van leven naar dood. Hierbij zijn er heel wat mensen die het belangrijk vinden om naar een graf of naar de strooiweide te gaan in een kerkhof om hun nabestaanden te herdenken.

Zij die niet meer kunnen denken of spreken gelijk aan plant en dier

Opvallend hierbij is dat velen denken met die doden in gesprek te kunnen gaan. Hierop moeten wij wel teleurstellend negatief op antwoorden. Want die doden kunnen niet meer denken en niets meer doen voor ons. Zij zijn heen gegaan en met hen is hun denken en handelen ten einde gekomen.

De Bijbel, het onfeilbare Woord van onze Soevereine Maker God, zegt het klaar en duidelijk, dat met de dood een einde aan ons leven komt, maar ook een einde aan onze mogelijkheden. Jong of oud heen gegaan, wat de mensenkinderen overkomt, is juist hetzelfde als wat ook de dieren overkomt. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. Al de levende wezens hebben van de Schepper een zelfde levensadem gekregen. Wij mensen denken wel regelmatig meer te zijn dan planten en dieren, maar de mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Alles en iedereen gaat naar één en dezelfde plaats. Beiden zijn uit het stof en hoe ze het ook willen draaien of keren, keren zij allen terug tot het stof.

“In het zweet zult ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof, en tot stof keert gij terug.’” (Ge 3:19 WV78)

“De mens doet Gij weer worden tot stof; Gij spreekt: ‘wordt weder stof, mensenkinderen!’” (Ps 90:3 WV78)

“19 Want eenzelfde lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel. 20 Beiden gaan naar dezelfde plaats: ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof.” (Pre 3:19-20 WV78)

Bewust zijn en onbewustheid

Wij moeten er van bewust zijn dat zolang iemand tot alle levenden behoort er nog uitzicht is. Als levenden kunnen wij bewust zijn van leven, maar ook van dood. De levenden namelijk weten dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets en hebben geen loon meer, daar de heugenis van hen verloren gaat. Hun liefhebben, hun haten, hun ijveren is al lang verdwenen, en zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat geschiedt onder de zon.

“13 En nu gij daar die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan zij naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en geld verdienen…,’ 14 gij weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen! Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen.” (Jak 4:13-14 WV78)

“4  Zolang iemand leeft is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. 5 Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. 6 Hun liefde, hun haat en hun naijver: het is allemaal voorbij. Nooit meer hebben ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon.” (Pre 9:4-6 WV78)

Donkerte, kleur, feestelijkheid en genot

Met de herfstdagen treed de donkerte weer in ons leven. Niets weerhoudt ons er van om dan wat warmte in huis te brengen met wat extra licht, zoals kaarsjes of enkele sfeer lampen. Ook is het een tijd waarbij wij wel eens wat lekkers uit de wilde natuur tot ons willen nemen. Met vreugde kunnen wij dan wildgebraad eten terwijl wij met welgemoed wat wijn drinken. Wij moeten beseffen dat voorlang het God heeft behaagd dat wij dit zouden doen.

“Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen.” (Pre 9:7 WV78)

Er is helemaal geen reden om in het zwart gekleed te zijn. Kleurige kleuren in onze klederdracht moeten niet gebannen worden.

“Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd.” (Pre 9:8 WV78)

Geniet van het leven

Er is reden genoeg om van het leven met de vrouw die gij liefhebt te genieten, al de dagen van uw ijdel leven, die God u geeft onder de zon, want je zal zien dat al uw ijdele dagen toch maar vlug voorbij zullen zijn; want dit is uw deel onder de levenden, bij de moeite die gij u geeft onder de zon.

“Geniet van het leven met de vrouw van je hart, heel het ijdel en kortstondig bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige wat je hebt in dit leven voor al je zwoegen en tobben onder de zon.” (Pre 9:9 WV78)

“(39:6) Zie, mijn dagen bepaalt Gij – een handbreed, voor uw oog is mijn levensduur niets; de mens, zo fier, is slechts een adem,” (Ps 39:5 WV78)

Na de dood niets meer te doen

De Bijbel waarschuwt ons ook dat alles wat ons te doen staat, tijdig zal moeten gebeuren. Al wat uw hand vindt om te doen door uw kracht, doe dat wanneer je het nog kan. Want, wij moeten er bewust van zijn dat er geen werk is, geen overlegging, geen kennis, geen wijsheid in het dodenrijk, waarheen wij allemaal uiteindelijk terecht komen.

“Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld waarheen je op weg bent is het gedaan met denken en doen, met kennis en wijsheid.” (Pre 9:10 WV78)

Proberen te praten met de doden heeft helemaal geen zin, want zij kunnen niet horen of zien en niets doen.

“Die doden herleven niet, die schimmen staan niet meer op, want Gij hebt ze gestraft en vernietigd, elke herinnering aan hen hebt Gij doen verdwijnen.” (Jes 26:14 WV78)

+

Engelse versie / English version: Dead do not speak

Voorgaande

 1. Een Boom van kennis wordt een Boom van moraal
 2. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 3. Allhallowgetijde met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen
 4. Dia de Los Muertos – Dag van de doden
 5. Een prins en de dood
 6. In leven na dood gelovende Duitsers
 7. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 8. Wat gebeurt er als wij sterven
 9. Lichaam en ziel één
 10. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 11. Al of niet onsterfelijkheid
 12. Onsterfelijkheid
 13. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 14. Ontbinding
 15. Twee soorten mensen
 16. Over gaan tot een juiste focus
 17. De wereld van onbijbelse leer #3
 18. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 19. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 20. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 21. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

++

Aanverwant

 1. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 2. Bereshith 3:1-6 Het bedrog
 3. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 4. Leven gedefinieerd door de doodBetreft de Mens
 5. Oorzaak lijden en dood
 6. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 7. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 8. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 9. Omgaan met zorgen in ons leven
 10. Vermoeid zijn en rust vinden
 11. Kunnen focussen in een hectische tijd
 12. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 13. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 14. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 15. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 16. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 17. Het themanummer van ‘Met Open Bijbel’ voor 2020 #2 Ademtocht van de mens
 18. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards
 19. Gedachte voor 3 januari 2018
 20. Indien u nu zou sterven
 21. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 22. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 23. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 24. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding
 25. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld
 26. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God
 27. Begrippen satan en duivel in de Bijbel
 28. Dood
 29. Dood – doden
 30. Vindt er een transfer plaats na de dood?
 31. De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag
 32. De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord
 33. De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist
 34. De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel »
 35. De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna
 36. De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier
 37. De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel
 38. De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis
 39. De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden
 40. De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus
 41. De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer
 42. De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis
 43. De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar
 44. De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis
 45. De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie
 46. De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel
 47. De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald
 48. De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor
 49. De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest
 50. De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus
 51. De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon
 52. De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester
 53. De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar
 54. De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen
 55. De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood
 56. De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf
 57. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 58. Hoeveel wil de mens afhankelijk zijn van een Goddelijke Schepper?
 59. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 60. Is er meer in het leven dan dit
 61. Bijbels antwoord op uw vraag: Wat gebeurt er met ons na het sterven?
 62. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde
 63. Fundamenten van het Geloof 9 De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden
 64. Aan een betere opstanding deelhebben
 65. Fundamenten van het Geloof 10 De Verlosser uit de dood
 66. Hoe leest u? – Wat leest u?: Alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien
 67. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof
 68. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 69. Vorming voor zorgprofessionals: ‘Omgaan met het levenseinde’
 70. Hoop op leven
 71. Zo maar gerechtvaardigd?
 72. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 73. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 74. Leven na de dood
 75. Eeuwig of oneindig leven
 76. 11 november, al of niet vergeten #2 Vanaf de Industrialisatie
 77. Glimlach raam naar je ziel
 78. Aanwijzingen voor redding te vinden
 79. Geloof een afleiding van het leven
 80. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #4 Over dood en hoop
 81. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

+++

Verwant

 1. Zondeval
 2. Perspectief na de zondeval
 3. De ‘realitycheck’ van het leven
 4. Het moment van vrijheid is nu
 5. 70 Najaar
 6. levenswens
 7. Hoe is’t?
 8. Kon ik nog maar even
 9. Later is al lang begonnen …
 10. Leven en sterven
 11. Als de dood ons scheidt
 12. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 13. [Gedicht] De Dood
 14. Niet bang zijn voor de dood
 15. Bang voor de dood
 16. 68 De laatste dag
 17. Geen half leven
 18. Is er leven na de dood? Een parabel
 19. Leven na dit leven
 20. Dierenleven en dood
 21. Zo mooi was de dood nooit…
 22. Geloven in een wereld in verandering
 23. De onverwachte dood
 24. God maakt het leven niet ingewikkeld
 25. Alles het verander
 26. 63 Houdbaar geluk
 27. Schone wijsheid van leven en dood
 28. ‘Doodgewoon’ – podcast
 29. N-weg
 30. Lofzang op het sterven
 31. Levend tot in de dood – medestrijder bij een doodstrijd
 32. Ricoeur over sterven en worstelen met de dood
 33. Reis (2)
 34. vergankelijkheid
 35. Afscheid nemen – alweer
 36. Herinnerd: iemands sterfdag.
 37. ‘n Psalm van Dawid, gesing deur Cecile
 38. Van Leven ga je Dood
 39. Patroon
 40. Herdenken – Co Woudsma
 41. 74 Begrafenis
 42. achteraf
 43. 93 eerste liefde
 44. Gedichten rond dood, rouw en verlies
 45. 1 jaar geleden
 46. Donker en licht…
 47. Een vriend voor het leven
 48. Death Of A Child Schuld is een veel te mild woord. Rouw volstaat ook niet.
 49. Dag lieve Finn
 50. Marlies Slegers – Briefjes voor Pelle
 51. Bertus Aafjes – gedichten Eindlijk heb ik mij verzoend met ‘t leven,
 52. Emily Dickinson rond dood
 53. Laatste weken veel sterfgevallen (30 july 2021)
 54. Back to basics Vorig jaar was er het mantra ‘hoop, geloof en vertrouwen in een wonder’.
 55. Dumain tout commence Morgen begint alles. Dit is de titel van een film, mogelijk ook van een boek. Misschien is het wel iemands slogan, lijfspreuk
 56. Een reis door de hemelsferen – over ‘Hemels’
 57. Bybelstudie – Teks in Konteks – Hebreërs 2:14-15 – Lewe na die dood?

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: