Allhallowgetijde met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen

Er zijn verschillende mensen die beweren dat Halloween een Amerikaans feest zou zijn dat onlangs naar België en Nederland is overgebracht. Hoewel, dergelijke dagen om de doden te eren of te vieren bestaan in deze streken al vele eeuwen.

Al vroeg waren er de Kelten die hun doden herdachten. Het feest van Samhain of Samain, in de oude Keltische godsdienst, was en is nog steeds een van de belangrijkste en meest sinistere kalenderfeesten van het jaar. Het werd voor het eerst gevierd onder de Kelten van het oude Brittannië en Ierland.

De bekering tot het christendom of tot de christenheid had onvermijdelijk een diepgaande invloed op het sociaal-religieuze systeem vanaf de 5e eeuw. De Rooms-Katholieke Kerk was zeer handig in het bekeren van heidense mensen tot hun geloof, door veel van de heidense feesten over te nemen. Zo was de kerk er tegen het begin van de 7e eeuw in geslaagd de druïden tot een onwaardige irrelevantie te degraderen, terwijl de filidh, meesters in de traditionele leer, in gemakkelijke harmonie met hun kerkelijke tegenhangers opereerden en er tegelijkertijd in slaagden een aanzienlijk deel van hun voorchristelijke traditie, sociale status en privileges te behouden en al die Keltische festivals in het West-Europese katholicisme op te nemen.

Paus Bonifatius IV hield van het idee van een dergelijke toewijding voor hen die stierven voor zijn geloof. Toen hij in 609 het Pantheon in Rome inwijdde als kerk ter ere van de Heilige Maagd en alle martelaren, kreeg het idee om 1 november te gebruiken om de “heiligen” te herdenken in heel Europa meer bijval.

Het eerste bewijs voor de 1 november-datum van de viering en voor de uitbreiding van het feest tot alle heiligen en alle martelaren deed zich voor.

Tijdens het bewind van paus Gregorius III (731-741) werd in de Sint Pieter in Rome op 1 november een kapel gewijd ter ere van alle heiligen. De Anglo-Latijnse dichter, pedagoog en geestelijke Alcuin introduceerde als hoofd van de door Karel de Grote in Aken gestichte Palatijnse school, de Scholae Palatinae , de tradities van het Angelsaksische humanisme in West-Europa en stelde in 800 “Allerheiligen” (of All Hallows’) in op 1 november. Ook in een 9e-eeuwse Engelse kalender kwam het op die dag voor. In 837 gelastte paus Gregorius IV de algemene naleving ervan.

Allerheiligen of Halloween is het begin van het seizoen van Allerzielen, dat drie dagen duurt en eindigt met Allerzielen. Oorspronkelijk was het een tijd waarin men geloofde dat de wereld van de goden zichtbaar werd gemaakt voor de mensheid, en de goden hun sterfelijke aanbidders vele trucjes flikten. Voor velen was het de tijd van duisternis die over de mensheid kwam. Een tijd vol gevaar, vol angst, en vol bovennatuurlijke voorvallen. Om de goden tevreden te stellen werden offers gebracht en men leerde dat door zich zo te kleden dat men de geesten en goden kon afschrikken, zij weer voor een jaar veilig zouden zijn. Allerlei soorten offers werden van vitaal belang geacht, want zonder deze geloofden de Kelten en de vroege Europeanen dat zij de gevaren van het jaar niet konden overwinnen en de activiteiten van de goden niet konden tegengaan.

+

Engelse versie / English version: Allhallowtide with Halloween, All Saints’ Day and All Souls’ Day

Vervolg: Dia de Los Muertos – Dag van de doden

Voorgaande

++

Vindt ook te lezen

 1. Omgaan met zorgen in ons leven
 2. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 3. Dood niet te vrezen
 4. Dood – doden
 5. Niet toegeven aan de wereld

+++

Verder verwant

 1. Oktober
 2. Oktober Oktober is Halloweenmaand. In Texas, waar ik ooit gewoond heb, vierde men dat stevig.
 3. Herfst – het jaareindeEco griezelen
 4. Doodeng vandaag! Of doodleuk?
 5. Halloween (Vlagblog)
 6. Halloween
 7. Halloween Stoptober en nu ook Spooktober! We mogen dus weer lekker griezelen!
 8. Halloween schrijfoefening
 9. J.Ghosters is back!
 10. Peter Bbeheydt met De kracht van verbeelding over Halloween
 11. Wat is Halloween?
 12. Happy Halloween
 13. Trick or Treat
 14. Spoken en pompoenen
 15. Halloween brengt een vleugje angst naar Red Dead Online
 16. Foto Total Hasselt maakt special rond Halloween in historisch stadhuis
 17. MoehahahaHalloween koekjes, griezelig lekker!
 18. Recensie “Wij gaan op spokenjacht”
 19. Kaarsje in mijn hart
 20. Omstreeks Allerheiligen
 21. Kon ik nog maar even
 22. November
 23. 1 november
 24. Allerheiligen.
 25. Allerheiligen 2021
 26. Allerheiligen 2021 – Berten Vallaeys
 27. Allerheiligen 2020 – Prof. Dr. Frans Daels
 28. Lichaamstaal in Middeleeuwse afbeeldingen
 29. Over mijn einde ….
 30. Mit dem Schiff und dem E-Bike von Prien in die Welt der Kelten an der Alzschleife Seeon-Seebruck-Truchtlaching
 31. Erinnerungen und Gedanken zu Allerheiligen und Allerseelen
 32. Allerheiligen: “Was erbittest du von der Kirche Gottes?” “Den Glauben!”
 33. Allerseelen: Vom Fegefeuer und anderem, was “fromme” Katholiken vergessen möchten!
 34. Allerseelen mit Kardinal Marx
 35. Leven na dit leven
 36. Pannenkoeken

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

4 thoughts on “Allhallowgetijde met Halloween, Allerheiligen en Allerzielen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: