Dringende oproep om gezinshereniging te versnellen voor Afghaanse vluchtelingen

UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, dringt er bij overheden op aan om gezinsherenigingsprocedures te vergemakkelijken en te versnellen voor Afghanen van wie de families zijn achtergelaten in Afghanistan of die in de regio op de vlucht zijn.

Leila en Sahar zijn met hun familie gevlucht voor het geweld in Afghanistan. Nu zijn ze zij op weg uit het ontheemdenkamp Nawabad Farabi-ha terwijl de wind en het stof door het vluchtelingenkamp voor ontheemde mensen waait.

Geen toegang tot gezinshereniging

Hoewel er door de recente politieke ontwikkelingen in Afghanistan geen grote aantallen mensen het land zijn uitgevlucht, zijn veel Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers nog steeds gescheiden van hun gezinnen doordat ze geen toegang hebben tot de procedures voor gezinshereniging.

Veel mensen zijn ontzettend bezorgd over de veiligheid en het welzijn van hun familieleden die in Afghanistan of naburige landen verblijven en nemen contact op met UNHCR-kantoren.

De situatie in Afghanistan blijft uitzonderlijk moeilijk. Om levens te helpen beschermen dringt UNHCR er bij landen op aan om prioriteit te geven aan de procedures voor gezinshereniging en deze te vereenvoudigen.

Kinderen in een kamp voor intern ontheemden in Mazar-e Sharif, noord-Afghanistan

Lees meer over gezinshereniging

Hoewel veel landen wettelijke kaders hebben voor de gezinshereniging van vluchtelingen, is UNHCR bezorgd dat veel Afghaanse vluchtelingen te maken kunnen krijgen met administratieve belemmeringen, zoals onbetaalbare kosten, lange wachttijden en strenge documentatievereisten.

Aanbevelingen

Een paar landen hebben onlangs beloofd hun procedures te versnellen o.a. humanitaire visumprogramma’s goed te keuren en prioriteit te geven aan herenigingsprocedures voor Afghaanse gezinnen. UNHCR dringt er bij overheden op aan om deze regelingen te versoepelen en uit te breiden.

UNHCR moedigt landen ook aan om vrije en humane criteria toe te passen bij het identificeren van gezinsleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging en daarbij rekening te houden met diverse gezinssamenstellingen en -structuren.

UNHCR dringt erop aan dat ook familieleden in aanmerking komen voor gezinsherenigingsprocedures wanneer een afhankelijkheidsrelatie wordt aangetoond.

In de huidige context zullen veel Afghanen die zich willen herenigen met hun dierbaren in derde landen hoe dan ook kwalificeren als vluchteling en in aanmerking komen voor bescherming.

Omdat veel ambassades en consulaten in Afghanistan momenteel gesloten zijn, dringt UNHCR er ook bij landen op aan om rekening te houden met de beperkingen waarmee vluchtelingen kunnen worden geconfronteerd om te kunnen voldoen aan de administratieve- en documentatievereisten voor deze toelatingen.

We stellen voor om een meer pragmatische en flexibele aanpak te volgen, onder meer door het gebruik van innovatieve verwerkingsmethoden en interviews vanop afstand.

Hoewel gezinsherenigingsprogramma’s verschillen van hervestiging van vluchtelingen, kunnen ze een aanvulling vormen op humanitaire programma’s door veilige en legale toegang tot andere landen te vergemakkelijken. Zo zullen minder vluchtelingen hun toevlucht nemen tot gevaarlijke, irreguliere routes en krijgen ze toegang tot bescherming en langetermijnoplossingen.

In Kaboel zijn bijna 50.000 Afghanen die door recente gevechten uit andere delen van het land zijn gevlucht, wanhopig op zoek naar hulp voordat de winter begint.

Kotal Khairkhana is een van de twee parken in Kaboel waar ontheemden in de open lucht of in geïmproviseerde tenten leven. © UNHCR/Tony Aseh

Nu de winter nadert, dalen de temperaturen in de hoofdstad ’s nachts al bijna tot 0°C en kunnen ze halverwege de winter zakken tot -25°C, waardoor mensen die buiten slapen het risico lopen om onderkoeld te raken.

Terwijl mensen hun hulpgoederen verzamelen, begint een oudere vrouw die alleen op een bankje zit onbedaarlijk te rillen. UNHCR-medewerkers haasten zich om haar te helpen en horen dat ze al dagen niet heeft gegeten en op het punt staat in te storten van de honger.

Meer informatie over de crisis in Afghanistan vind je hier

Lees ook: Humanitaire behoeften in Afghanistan mogen niet worden vergeten

Published by Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

One thought on “Dringende oproep om gezinshereniging te versnellen voor Afghaanse vluchtelingen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: