België en de COP26: de tijd om te handelen is Nu!

Aanhoudende hittegolven en droogte, (tropische) stormen en overstromingen. Deze gevolgen van de klimaatverandering worden ook dichtbij huis steeds vaker zichtbaar. Ook dit gaat om mensenrechten: het is iets wat ons allen aanbelangt. Goed nieuws is: we kunnen er wat aan doen, al is er veel werk aan de winkel.

Terwijl de planeet opwarmt, komen onze rechten in gevaar

De uitstoot van broeikasgassen was nog nooit zo hoog, en toch zien we dat onze overheden het nalaten voldoende maatregelen te treffen om die uitstoot naar beneden te krijgen. Ondertussen laten de negatieve gevolgen zich voelen en worden de wetenschappelijke voorspellingen steeds alarmerender. Het is belangrijk om te onderlijnen dat niet iedereen de negatieve gevolgen van klimaatverandering even hard zal voelen. Het is oneerlijk dat mensen die er het hardst door getroffen worden en zullen worden, vaak het minst verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen.

Terwijl de planeet verder opwarmt, komen onze mensenrechten in het gedrang, zoals het recht op voedsel, gezondheid, drinkbaar water en huisvesting. Maar ook het recht op leven zelf staat op het spel.  De desastreuze gevolgen van klimaatverandering brengen miljarden mensen in gevaar. Stormen, overstromingen, aardverschuivingen en branden kostten al aan duizenden mensen het leven. Wetenschappers voorspellen dat door de aanhoudende klimaatopwarming tussen 2030 en 2050 daar nog eens 250 000 slachtoffers zouden kunnen bijkomen, als gevolg van malaria, ondervoeding en hitte.

Dit keer geen loze beloften: ook België moet zijn rol spelen

Ook in België stierven 41 mensen bij de overstromingen in juli 2021. Twee personen werden nooit gevonden. De woningen van duizenden mensen werden onbewoonbaar en nog eens duizenden anderen moesten het stellen zonder drinkbaar water en elektriciteit. Zonder grootschalige actie zullen de temperaturen wereldwijd blijven stijgen, met meer rampen en mensenrechtenschendingen tot gevolg.

De Belgische overheden kunnen hun verantwoordelijkheid niet langer ontlopen. België en andere rijke landen dragen historisch gezien een aanzienlijke verantwoordelijkheid als het aankomt op de uitstoot van broeikasgassen. In overeenkomst met het internationaal recht, moeten onze regeringen mensenrechten beschermen. Dat wil zeggen dat ze zo effectief mogelijke maatregelen moeten treffen om de negatieve gevolgen van klimaatopwarming tegen te gaan. Dat kan met een ambitieus Belgisch klimaatplan en door een voortrekkersrol te spelen op internationaal niveau.

Tot op heden zijn de inspanningen van overheden onvoldoende.  We vragen onze vier klimaatministers om niet alleen voorgaande engagementen op klimaatvlak waar te maken voor COP26*, maar er álles aan te doen om ieders rechten, in het bijzonder het recht op leven, gezondheid, water en huisvesting, te beschermen. Dat kan enkel door de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk en op een rechtvaardige manier naar nul te brengen.

*COP26 is de 26e “Conference of Parties”, een klimaattop waarbij alle 197 landen samenkomen om zich te buigen over klimaatproblemen.

Lees de volledige petitie

Published by Guestspeaker

A joint effort of several authors who do find that nobody can keep standing at the side and that “Everyone" must care about what is going on in today’s world. We are a bunch of people who do not mind that somebody has a totally different idea but is willing to share the ideas with others and to be Active and willing to let others understand how "today’s decisions will influence the future”. Therefore we would love to see many others to "Act today".

5 thoughts on “België en de COP26: de tijd om te handelen is Nu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: