Design a site like this with WordPress.com
Get started

Onthullende boeken

Mozes, Jozua, Samuël, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habbakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharias, Maleachi, Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Jakobus, Judas en Petrus waren schrijvers die door de kracht van inspiratie ieder hun deel onafhankelijk van de anderen schreven, maar ze werden allemaal bekrachtigd door dezelfde Geest. Het was die Superkracht die hen in staat stelde om mensen de geest van God, met voorschrift en profetie, doorheen de geschiedenis kenbaar te maken, zodat de Bijbel, hoewel samengesteld uit vele boeken en delen, bekend zou staan ​​als het ene Woord van God.

De geschriften van die mannen zijn in twee delen gebundeld; het Oude en het Nieuwe Testament. Maar in de dagen van Christus stond de Schrift bekend als \”Mozes, de profeten en de psalmen.\” Het Oude Testament is geschreven door Mozes en de Profeten, die hem volgden. Het Nieuwe Testament is geschreven door de apostelen.

Het Oude Testament was begonnen door Mozes omstreeks 1450 [1600] jaren vóór Christus, en werd voltooid door Maleachi iets meer dan 1000 [1200] jaar later. (Vóór Christus 397.) Het Nieuwe Testament werd geschreven gedurende het leven van de apostelen, na de opstanding en hemelvaart van Christus, bijna 2000 jaar geleden.

Het kan een wonder genoemd worden dat deze boeken de tijd ongeschonden (of onveranderd) overleefd hebben. Zo kunnen wij we vandaag nog zeggen dat de Bijbel, gegeven door inspiratie van God, ons de Waarheid aangaande God en betreffende de mens openbaart .
 

 

Vindt ook te lezen:

 1. Waarheid, wat is het eigenlijk
 2. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 3. Waar de waarheid te leren (leesbaar vanaf 2018 April 4, 2.28 pm)
 4. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 5. Nut van het lezen van de Bijbel
 6. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 7. Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht
 8. Bestseller aller tijden
 9. Boek der boeken de Bijbel
 10. Bijbel
 11. Bijbel verzameld Woord van God
 12. Bijbel baken en zuiverend water
 13. Rond de Bijbel
 14. Wat te vinden in de Bijbel
 15. Onze Kijk op de Bijbel
 16. Bijbelboodschap voor ons
 17. Wat de Bijbel zegt omtrent Geloof
 18. Woord van God
 19. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 20. Het belang van het lezen van de Schrift
 21. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 22. Zet het gehele pantser op van God
 23. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 24. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 25. Voorschriften ons gegeven
 26. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 27. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 28. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 29. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 30. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 31. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 32. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 33. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 34. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 35. Waarheid speelt nooit valse rollen van welke aard dan ook
 36. De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen
 37. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 38. Woord zonder boeien vol van kracht
 39. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 40. Wetten en regels ter onderwijs
 41. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 42. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 43. Bijbel Woord afkomstig van God
 44. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 45. Vertrouwelijke geschriften

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

2 thoughts on “Onthullende boeken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: