Spirituele diversiteit in Europa

In 2010 was de grootste wereldreligie nog steeds het christendom. 2,2 miljard mensen voelen zich aangesproken door het christelijke verhaal. Dat is 31,5 procent van de wereldpopulatie. 87 procent van de christenen leefde toen in landen waar ze in de meerderheid waren. De top vijf van landen waar het grootste aantal christenen leefde, bestond uit de Verenigde Staten (243 miljoen), Brazilië (173 miljoen), Mexico (107 miljoen), Rusland (104 miljoen) en Filipijnen (86 miljoen).

In 2016 liet een rapport zien dat niet-christelijke religies, waaronder moslims, hindoes en joden, in Groot-Brittannië goed waren voor een op de vijf van de bevolking van de hoofdstad, veel hoger dan in andere delen van Engeland en Wales, zoals het zuidwesten, waar ze slechts één op de honderd vertegenwoordigden. Ondertussen is Wales, ooit bekend als het \’land van opwekkingen\’ vanwege de vele religieuze herrijzenissen in zijn geschiedenis, het minst religieuze gebied met een aanzienlijke meerderheid die geen religieuze overtuiging heeft (59,3%).

Een internationaal onderzoek in opdracht van de bisschoppensynode toont in 2018 aan hoe in Europa de kaarten zeer verdeeld liggen.
In Polen zegt 17% van de 16- tot 29 jarigen dat ze niet gelovig zijn, alhoewel dat land voor ons gekend staat als het meest katholieke. In 19 van de 22 onderzochte landen zegt minstens een derde van de ondervraagden zicht te identificeren met een religie.

Stephen Bullivant, de socioloog en theoloog die het onderzoek van de Britse St Mary’s University en het Institut catholique de Paris (ICP) uitvoerde, vindt het opmerkelijk dat “de zes meest christelijke landen, landen zijn die historisch gezien een katholieke meerderheid hebben”, en geen protestantse of orthodoxe. Bovendien merkt hij op dat bij de landen waar de jeugd het meest gelovig is, zowel landen uit West-Europa (Ierland, Portugal en Oostenrijk) als landen uit Centraal-Europa (Polen, Litouwen en Slovenië) zijn. Italië en Griekenland zijn niet opgenomen in de studie.

De twee landen met de meest seculiere jeugd (91% in Tsjechië en 80% in Estland) en de twee met de minst seculier jeugd (25% in Litouwen en 17% in Polen) zijn allemaal post-communistische landen.

In  Groot-Brittannië is de groep van Christelijk gelovigen erg geslonken. Maar 22% zegt tot het Christelijk geloof te behoren, terwijl 8% een niet-christelijk geloof aanhangt. De Britse jeugd tussen 16 en 29 jaar is wel meer praktiserend dan de Franse. Zo’n 17% van de bevraagde jongeren over Het Kanaal gaat wekelijks naar de mis, tegenover slechts 7% bij onze zuiderburen.

Tegenover 25% Christenen en 11% niet gelovigen in Frankrijk kan men daar 10% van de Franse jongeren als praktiserend moslim vinden, tegenover 6% van de Britse jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat over de hele wereld meer dan 84% van de mensen lid is van of verbonden zijn met een religieuze groep. En uit het meest recente onderzoek blijkt dat individuele religiositeit en het ontwikkelingsniveau van hun land zowel het geluk als de tevredenheid van het leven beïnvloeden voor de inwoners.

Bevindingen suggereren dat protestanten, boeddhisten en rooms-katholieken gelukkiger en meer tevreden zijn met hun leven, in vergelijking met andere groepen. Joden, hindoes, moslims en niet-religieuzen lagen ertussenin, terwijl orthodoxe christenen de laagste tevredenheidscijfers tussen geluk en leven bleken te hebben. 

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

2 thoughts on “Spirituele diversiteit in Europa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: